ฟังธรรม๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

Download
2017-01-15_กรรมฐาน_กำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ
Download
2017-01-15_ปกิณกะธรรม_การทำทานในเขตพระศาสนามีอานิสงส์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-14_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ผู้ตั้งจิตถึงพระนิพพานย่อมมีจิตผ่องใส พ้นกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-14_เทศน์_ผู้ตั้งจิตถึงพระนิพพานย่อมมีจิตผ่องใส พ้นกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม
Download
2017-01-14_ปกิณกะธรรม_การถวายทานแด่สามเณรในพระศาสนา
Download
กรรมฐาน : การตั้งจิตไปพระนิพพานอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-14_กรรมฐาน_การตั้งจิตไปพระนิพพานอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียว
Download
2017-01-14_ปกิณกะธรรม_การให้ทานตามคำสอนของพระทำให้เกิดปัญญาญาณ
Download
2017-01-14_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานสำหรับคนแต่ละจริต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
Download
ปกิณกะธรรม : การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-14_ปกิณกะธรรม_การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณตามคำสอนของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-14_ปกิณกะธรรม_การบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : การได้พบพระรัตนตรัยเป็นคุณอันหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-14_ปกิณกะธรรม_การได้พบพระรัตนตรัยเป็นคุณอันหาประมาณมิได้

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

Download
2017-01-13_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน

๘ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-08_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-01-08_เทศน์_ความพลัดพรากเศร้าโศกเสียใจ
Download
2017-01-08_ปกิณกะธรรม_พระอริยะเห็นความจริงเป็นเรื่องปกติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐

๗ มกราคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_เทศน์_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
Download
กรรมฐาน : การมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_กรรมฐาน_การมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน
Download
2017-01-07_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_ปกิณกะธรรม_ผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔

๖ มกราคม ๒๕๖๐

Download
2017-01-06_ปกิณกะธรรม_คนที่มีเมตตาจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ง่าย