ฟังธรรม๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

Download
2017-04-28_ปกิณกะธรรม_จิตตั้งมั่นมีที่เกาะที่ไปหรือยัง
Download
2017-04-28_กรรมฐาน_ก่อนภาวนาต้องแผ่เมตตาให้ทรงตัว
Download
2017-04-28_ปกิณกะธรรม_การสนทนาธรรมต้องคนที่เข้าถึงธรรมแล้ว

๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

Download
2017-04-23_เทศน์_บุคคลที่ย่อมหลุดพ้นได้ด้วยความเพียร
Download
2017-04-23_ปกิณกะธรรม_การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
Download
2017-04-23_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : ทานอันบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะเข้าถึงพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-22_เทศน์_ทานอันบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะเข้าถึงพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนาเพื่อความสิ้นอาสวะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-22_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระศาสนาเพื่อความสิ้นอาสวะ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-22_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
2017-04-22_กรรมฐาน_การรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-22_ปกิณกะธรรม_ผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ
Download
2017-04-22_ปกิณกะธรรม_นักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา
Download
2017-04-22_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : ชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-22_กรรมฐาน_ชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่
Download
2017-04-22_ปกิณกะธรรม_ความสำรวมในศีลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีศีลเศร้าหมองพึงขอขมาพระรัตนตรัยก่อนการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-22_ปกิณกะธรรม_ผู้มีศีลเศร้าหมองพึงขอขมาพระรัตนตรัยก่อนการปฏิบัติ

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

Download
2017-04-21_ปกิณกะธรรม_การนั่งเจริญกรรมฐานควรตั้งความอิ่มใจในความดีเริ่มต้น
Download
2017-04-21_กรรมฐาน_ใคร่ครวญทบทวนตามคำพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
Download
2017-04-21_ปกิณกะธรรม_คนแสดงความโง่ผิดพลาดอย่าไปตำหนิ
Download
2017-04-21_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ

๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-16_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-04-16_เทศน์_การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมเป็นสุข
Download
2017-04-16_ปกิณกะธรรม_บังสุกุลผู้มีพระคุณ
Download
2017-04-16_ปกิณกะธรรม_ความเมตตามองความสุขคนอื่นมากกว่าความทุกข์ของตัวเอง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

Download
2017-04-15_เทศน์_บุญคือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : การบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_การบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
2017-04-15_กรรมฐาน_จาคานุสสติเป็นปรมัตถบารมี
Download
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ทรงสมาธิด้วยพรหมวิหาร ๔ ย่อมเกิดปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่ง มาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_จิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่ง มาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์
Download
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
2017-04-15_กรรมฐาน_ชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้