เสียงธรรมรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
Download
เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_เทศน์_ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_รักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_เทศน์_ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
Download
กรรมฐาน : การปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_กรรมฐาน_การปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาต้องไม่มีอุปาทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-07_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาต้องไม่มีอุปาทาน

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
Download
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_เทศน์_คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_กรรมฐาน_ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : มิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_มิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม
Download
เทศน์ : บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_เทศน์_บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา
Download
กรรมฐาน : คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_กรรมฐาน_คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
Download
นิทาน : ตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_นิทาน_ตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_ไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
Download
เทศน์ : ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_เทศน์_ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นรังของโรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ร่างกายเป็นรังของโรค
Download
กรรมฐาน : การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_กรรมฐาน_การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐