เสียงธรรมรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_เทศน์_คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : มิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_มิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม
Download
เทศน์ : บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_เทศน์_บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา
Download
กรรมฐาน : คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_กรรมฐาน_คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
Download
เทศน์ : ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_เทศน์_ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
Download
เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_เทศน์_ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ