เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-12_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง