เสียงธรรมรายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_เทศน์_การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ