เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้า ณ วัดโพกรวม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-03_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้า ณ วัดโพกรวม
Download
ปกิณกะธรรม : สวดบทพระปริตรบูชา และอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-03_ปกิณกะธรรม_สวดบทพระปริตรบูชา และอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-03_ปกิณกะธรรม_ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-03_ปกิณกะธรรม_ผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-03_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-03_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ทรงอารมณ์มรณานุสสติ และอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-03_ปกิณกะธรรม_ทรงอารมณ์มรณานุสสติ และอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ

๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-04_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเข้าสู่มรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-04_เทศน์_ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเข้าสู่มรรคผลได้
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-04_ปกิณกะธรรม_ทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติแบบง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-04_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติแบบง่าย
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-04_คุยก่อนกรรมฐาน_การเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-04_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม พึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-04_ปกิณกะธรรม_การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม พึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด

๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-05_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-05_เทศน์_ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ
Download
ปกิณกะธรรม : ถวายสังฆทานในการบวชพระ ๑๑ รูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-05_ปกิณกะธรรม_ถวายสังฆทานในการบวชพระ ๑๑ รูป
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-05_ปกิณกะธรรม_ทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์ ๕
Download
ปกิณกะธรรม : บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-05_ปกิณกะธรรม_บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานพรพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-05_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานพรพระ
Download
ปกิณกะธรรม : บุญบาปแข่งกันเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-05_ปกิณกะธรรม_บุญบาปแข่งกันเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : ละมานะที่มานะขาดเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-05_ปกิณกะธรรม_ละมานะที่มานะขาดเมตตา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-11_เทศน์_จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : พึงรักษามโนกรรมละโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-11_ปกิณกะธรรม_พึงรักษามโนกรรมละโลภ โกรธ หลง
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-11_คุยก่อนกรรมฐาน_การเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-11_ปกิณกะธรรม_สมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-11_ปกิณกะธรรม_ทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์ ๕

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-12_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่พึ่งของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-12_เทศน์_พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่พึ่งของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : อกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-12_ปกิณกะธรรม_อกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : ไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-12_คุยก่อนกรรมฐาน_ไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : ความอยากดูที่เจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-12_ปกิณกะธรรม_ความอยากดูที่เจตนา
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-12_ปกิณกะธรรม_อารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_เทศน์_ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_อารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อธรรมจะเกิดต้องอาศัยสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_ข้อธรรมจะเกิดต้องอาศัยสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร