เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-03_ปกิณกะธรรม_ทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_เทศน์_ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-19_เทศน์_กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : รักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_รักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ