เสียงธรรมรายเดือน กันยายน ๒๕๕๘

๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-12_เทศน์_จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การทำความดีด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_เทศน์_การทำความดีด้วยกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ระวังจิตคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_ระวังจิตคิดชั่ว

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทางเดินของสาวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-19_ปกิณกะธรรม_ทางเดินของสาวก

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การวางใจในความกตัญญูรู้คุณที่ต้องถอดถอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-26_ปกิณกะธรรม_การวางใจในความกตัญญูรู้คุณที่ต้องถอดถอน