เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์มหาสมัยสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2021-02-12_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์มหาสมัยสูตร