เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนากับหลวงน้าหมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-02_เสียงธรรม_สนทนากับหลวงน้าหมอ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สุคติย่อมเป็นที่ไปของผู้หมั่นนึกถึงบุญกุศลที่สะสมไว้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-03_เสียงธรรม_สุคติย่อมเป็นที่ไปของผู้หมั่นนึกถึงบุญกุศลที่สะสมไว้
Download
เสียงธรรม : เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-03_เสียงธรรม_เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-03_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาเตือนเราทั้งหลายให้มีเมตตาไว้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-09_เสียงธรรม_สนทนาเตือนเราทั้งหลายให้มีเมตตาไว้

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาเรื่องร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-10_เสียงธรรม_สนทนาเรื่องร่างกาย
Download
เสียงธรรม : เทศน์ อย่าประมาทในกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-10_เสียงธรรม_เทศน์ อย่าประมาทในกรรมบถ ๑๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาเรื่องบารมี ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-11_เสียงธรรม_สนทนาเรื่องบารมี ๑๐
Download
เสียงธรรม : สนทนาวันหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-11_เสียงธรรม_สนทนาวันหล่อพระ
Download
เสียงธรรม : พรพระวันหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-11_เสียงธรรม_พรพระวันหล่อพระ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : ฝึกจิตไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-16_เสียงธรรม_ฝึกจิตไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป