เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เมตตาซึ่งกันและกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-01_เสียงธรรม_เมตตาซึ่งกันและกัน
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-01_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาระลึกถึงหลวงปู่ปาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-06_เสียงธรรม_สนทนาระลึกถึงหลวงปู่ปาน

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เทศน์ คุณของพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-07_เสียงธรรม_เทศน์ คุณของพระรัตนตรัย
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อสอนตั้งใจทำอะไรแล้วให้ทำจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-07_เสียงธรรม_หลวงพ่อสอนตั้งใจทำอะไรแล้วให้ทำจริง

๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาฝึกใจต้องหมั่นทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-08_เสียงธรรม_สนทนาฝึกใจต้องหมั่นทำ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-08_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : อสุภะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-12_เสียงธรรม_อสุภะ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาหลังใส่บาตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-13_เสียงธรรม_สนทนาหลังใส่บาตรเช้า
Download
เสียงธรรม : อย่ากลัวกรรมจนฟุ้งไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-13_เสียงธรรม_อย่ากลัวกรรมจนฟุ้งไป