เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
เสียงธรรม : แพ้หรือชนะมาร อยู่ที่เรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-12_เสียงธรรม_แพ้หรือชนะมาร อยู่ที่เรา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : คุณของทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-25_เทศน์_คุณของทาน ศีล ภาวนา