เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : มารผู้ฆ่าความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-12_เทศน์_มารผู้ฆ่าความดี

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : การเห็นความจริงด้วยทานศีลภาวนาทำให้จิตสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-25_เทศน์_การเห็นความจริงด้วยทานศีลภาวนาทำให้จิตสงบ