เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๖๐

๖ เมษายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_เทศน์_การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ

๗ เมษายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : โทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_เทศน์_โทษของกามคุณทั้ง ๕

๘ เมษายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_เทศน์_การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย

๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ