เสียงธรรมรายเดือน มกราคม ๒๕๕๘

๒ มกราคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บุญจะพาเราไปตามความปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-02_ปกิณกะธรรม_บุญจะพาเราไปตามความปรารถนา

๔ มกราคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-04_เทศน์_การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม

๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-17_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การยอมรับกรรมด้วยสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-23_เทศน์_การยอมรับกรรมด้วยสติ

๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-24_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-25_ปกิณกะธรรม_การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย