เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

๑ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ผลของการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-01_เทศน์_ผลของการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-01_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ
Download
นิทาน : ดาวจามมยุรี มีความปรารถนาทำให้ไม่สิ้นการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-01_นิทาน_ดาวจามมยุรี มีความปรารถนาทำให้ไม่สิ้นการเกิด
Download
กรรมฐาน : อุปสมานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-01_กรรมฐาน_อุปสมานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : การชำระหนี้สงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-01_ปกิณกะธรรม_การชำระหนี้สงฆ์
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาความจริงว่าทุกคนต้องตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-01_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาความจริงว่าทุกคนต้องตาย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๒ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความเศร้าหมองของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_เทศน์_ความเศร้าหมองของจิต
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : การถือบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_ปกิณกะธรรม_การถือบวช
Download
กรรมฐาน : การเห็นอยู่จริงแต่ไม่มีอยู่จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_กรรมฐาน_การเห็นอยู่จริงแต่ไม่มีอยู่จริง
Download
ปกิณกะธรรม : การมีสติตามรู้จิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_ปกิณกะธรรม_การมีสติตามรู้จิต
Download
ปกิณกะธรรม : ยิ่งเห็นทุกข์ก็ยิ่งเห็นธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_ปกิณกะธรรม_ยิ่งเห็นทุกข์ก็ยิ่งเห็นธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗

๘ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-08_เทศน์_พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-08_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบวช
Download
ปกิณกะธรรม : เศรษฐีขี้เหนียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-08_ปกิณกะธรรม_เศรษฐีขี้เหนียว
Download
กรรมฐาน : ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยการแผ่เมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-08_กรรมฐาน_ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยการแผ่เมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : บุพกรรมที่ขาดความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-08_ปกิณกะธรรม_บุพกรรมที่ขาดความเมตตา
Download
ตอบปัญหาธรรม : อารมณ์พอใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-08_ตอบปัญหาธรรม_อารมณ์พอใจ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

๙ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : กรรมเกิดจากเจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-09_เทศน์_กรรมเกิดจากเจตนา
Download
ปกิณกะธรรม : คุณงามความดีความเมตตาของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-09_ปกิณกะธรรม_คุณงามความดีความเมตตาของพระอริยะ
Download
กรรมฐาน : อารมณ์ยังไม่ถึงอย่าทิ้งความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-09_กรรมฐาน_อารมณ์ยังไม่ถึงอย่าทิ้งความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การเทิดทูนสิ่งที่ประมาณค่ามิได้ที่พระธาตุดอยตุง กับพระธาตุจอมกิตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-09_ปกิณกะธรรม_การเทิดทูนสิ่งที่ประมาณค่ามิได้ที่พระธาตุดอยตุง กับพระธาตุจอมกิตติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : น้ำใจคนไทย ณ พระธาตุจอมกิตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-14_ปกิณกะธรรม_น้ำใจคนไทย ณ พระธาตุจอมกิตติ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตต่อผู้มีพระคุณ ณ พระธาตุจอมกิตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตต่อผู้มีพระคุณ ณ พระธาตุจอมกิตติ
Download
ปกิณกะธรรม : กราบพระให้ถึงพระ ณ พระธาตุดอยตุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-14_ปกิณกะธรรม_กราบพระให้ถึงพระ ณ พระธาตุดอยตุง

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-16_เทศน์_การระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
Download
ปกิณกะธรรม : นิมิต ณ พระธาตุดอยตุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-16_ปกิณกะธรรม_นิมิต ณ พระธาตุดอยตุง
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-16_ปกิณกะธรรม_การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : คนนอกพระพุทธศาสนาอุปมาเหมือนใบไม้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-16_ปกิณกะธรรม_คนนอกพระพุทธศาสนาอุปมาเหมือนใบไม้
Download
นิทาน : บุพกรรมเป็นตัวกำหนด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-16_นิทาน_บุพกรรมเป็นตัวกำหนด
Download
ปกิณกะธรรม : การฟังธรรมให้ได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-16_ปกิณกะธรรม_การฟังธรรมให้ได้มรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗