เสียงธรรมรายปี ๒๕๕๙

๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-23_เทศน์_มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_เทศน์_ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การหาวิหารธรรมเป็นที่ครองใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_ปกิณกะธรรม_การหาวิหารธรรมเป็นที่ครองใจ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ไม่ฝืนความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_เทศน์_ไม่ฝืนความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_ปกิณกะธรรม_ทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-22_เทศน์_โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ทานอันเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-28_เทศน์_ทานอันเป็นปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-28_ปกิณกะธรรม_การทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา

๕ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : ดวงตาเห็นธรรมคืออะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_เสียงธรรม_ดวงตาเห็นธรรมคืออะไร
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์