ติดต่อเรา

บ้านสบายใจ

เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๑ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
https://goo.gl/maps/XYCRshY9cyu

บ้านสบายใจเป็นสถานที่ส่วนบุคคล เปิดปิดตามวันเวลาที่กำหนด ตรวจสอบวันเปิดบ้านสบายใจได้ที่ กำหนดการ

ติดต่อทีมงาน

๑. แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยระบุปัญหาและอาการอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป
๒. แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการฟังเสียงธรรม โดยระบุชื่อเสียงธรรม และ วัน เดือน ปี ที่แสดงธรรมอย่างละเอียด เมื่อทีมงานรับทราบแล้วจะดำเนินแก้ไขให้โดยเร็ว
๓. ฝากคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมถึงท่านจิตโต

captcha