เสียงธรรมรายเดือน มกราคม ๒๕๕๙

๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-23_เทศน์_มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี