เสียงธรรมรายเดือน มกราคม ๒๕๕๙

๑ มกราคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงในวาระขึ้นปีใหม่ปี ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-01_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงในวาระขึ้นปีใหม่ปี ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติกรรมฐานแบบโบราณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-01_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติกรรมฐานแบบโบราณ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-01_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพราก ผูกพัน อาลัยอาวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-01_กรรมฐาน_ใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพราก ผูกพัน อาลัยอาวรณ์

๒ มกราคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : การเห็นตรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-02_เทศน์_การเห็นตรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ความพอใจในสิ่งไม่เที่ยงเป็นอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_ความพอใจในสิ่งไม่เที่ยงเป็นอวิชชา
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
กรรมฐาน : รักษาจิตให้มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องอาศัยศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-02_กรรมฐาน_รักษาจิตให้มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องอาศัยศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์ผู้จบกิจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_อารมณ์ผู้จบกิจ
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานแต่ละกองเป็นไปตามจริต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานแต่ละกองเป็นไปตามจริต
Download
กรรมฐาน : วิปัสสนาญาณของกรรมฐานโบราณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-02_กรรมฐาน_วิปัสสนาญาณของกรรมฐานโบราณ

๓ มกราคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : การทรงความดีในปัจจุบันอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_เทศน์_การทรงความดีในปัจจุบันอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_ปกิณกะธรรม_การถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกข์ที่เห็นได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_ปกิณกะธรรม_ทุกข์ที่เห็นได้ยาก
Download
กรรมฐาน : เรื่องของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_กรรมฐาน_เรื่องของจิต
Download
ปกิณกะธรรม : กรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_ปกิณกะธรรม_กรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

๙ มกราคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ทุกข์ใดใดไม่เสมอที่มีขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-09_เทศน์_ทุกข์ใดใดไม่เสมอที่มีขันธ์ ๕
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำจากวัสดุใดก็ควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-09_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำจากวัสดุใดก็ควรบูชา
Download
กรรมฐาน : อัสมิมานะการถือตัวถือตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-09_กรรมฐาน_อัสมิมานะการถือตัวถือตน
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-09_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ทานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-09_ปกิณกะธรรม_ทานบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : อุเบกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-09_ปกิณกะธรรม_อุเบกขาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติได้ผลต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-09_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติได้ผลต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : บุญอันบริสุทธิ์ย่อมเกิดผลอันสมบูรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-10_เทศน์_บุญอันบริสุทธิ์ย่อมเกิดผลอันสมบูรณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานอันบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-10_ปกิณกะธรรม_การถวายทานอันบริสุทธิ์
Download
ปกิณกะธรรม : พระอริยะบุคคลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-10_ปกิณกะธรรม_พระอริยะบุคคลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การติดสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-10_ปกิณกะธรรม_การติดสุข
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของการฝึกสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-10_ปกิณกะธรรม_ผลของการฝึกสมาธิ
Download
กรรมฐาน : กายกับจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-10_กรรมฐาน_กายกับจิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงอารมณ์สุดท้ายของกรรมฐานโบราณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-10_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงอารมณ์สุดท้ายของกรรมฐานโบราณ

๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_เทศน์_องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่สงสัยผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_การไม่สงสัยผลของทาน
Download
ปกิณกะธรรม : มุทิตายินดีมีผลเบื้องหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_มุทิตายินดีมีผลเบื้องหน้า
Download
กรรมฐาน : ดับนิวรณ์ด้วยการพึ่งพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_กรรมฐาน_ดับนิวรณ์ด้วยการพึ่งพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การดับซึ่งรักโลภโกรธหลงเป็นหนทางพระนิพพานมิใช่ฌานสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_การดับซึ่งรักโลภโกรธหลงเป็นหนทางพระนิพพานมิใช่ฌานสมาบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงสัจธรรมไว้เป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_การทรงสัจธรรมไว้เป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : ลาภสักการะคล่องตัวเมื่อเป็นผู้ให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_ลาภสักการะคล่องตัวเมื่อเป็นผู้ให้