เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : ปัญญาญาณจะเกิดเมื่อระวังมโนกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_เทศน์_ปัญญาญาณจะเกิดเมื่อระวังมโนกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจแบบจ่าพวง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_กำลังใจแบบจ่าพวง
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบวชพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบวชพระ
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาโทษความผิดตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_พิจารณาโทษความผิดตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหารสี่ที่มีฐานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_การทรงพรหมวิหารสี่ที่มีฐานะ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : วัตรปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_วัตรปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน

๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-04_เทศน์_การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข
Download
ปกิณกะธรรม : ถวายทานด้วยความเมตตาจึงจะเกิดผลเลิศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-04_ปกิณกะธรรม_ถวายทานด้วยความเมตตาจึงจะเกิดผลเลิศ
Download
ตอบปัญหาธรรม : มีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-04_ตอบปัญหาธรรม_มีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-04_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : อภิญญาจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-04_ปกิณกะธรรม_อภิญญาจิต
Download
ปกิณกะธรรม : การระงับนิวรณ์ในการเจริญสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-04_ปกิณกะธรรม_การระงับนิวรณ์ในการเจริญสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพบทางพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-04_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพบทางพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การท่องพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-04_ปกิณกะธรรม_การท่องพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การไม่สงสัยในความดีเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-10_เทศน์_การไม่สงสัยในความดีเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : วันสารทไทย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-10_ปกิณกะธรรม_วันสารทไทย
Download
ปกิณกะธรรม : บุญจะนำพาความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-10_ปกิณกะธรรม_บุญจะนำพาความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงคุณของพระ และวางอารมณ์ความกังวลในฐานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-10_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงคุณของพระ และวางอารมณ์ความกังวลในฐานะ
Download
ปกิณกะธรรม : ทางปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-10_ปกิณกะธรรม_ทางปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้จะทรงตัวได้ด้วยสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-10_ปกิณกะธรรม_ความรู้จะทรงตัวได้ด้วยสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพในการสวดบทพระปริตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-10_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพในการสวดบทพระปริตร

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-11_เทศน์_กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-11_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-11_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะคือผู้ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-11_ปกิณกะธรรม_สมณะคือผู้ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-17_ปกิณกะธรรม_การบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : สวดบทพระปริตรบูชา และขอขมาครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-17_ปกิณกะธรรม_สวดบทพระปริตรบูชา และขอขมาครูบาอาจารย์
Download
เทศน์ : การรู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-17_เทศน์_การรู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-17_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง)
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลเกิดด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-17_ปกิณกะธรรม_มรรคผลเกิดด้วยกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีผลเลิศต้องเกิดจากกำลังใจตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-17_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีผลเลิศต้องเกิดจากกำลังใจตนเอง

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : อานิสงส์กฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_เทศน์_อานิสงส์กฐินทาน
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน
Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดไม่ว่าฐานะใดก็หาสุขได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_การเกิดไม่ว่าฐานะใดก็หาสุขได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเห็นอารมณ์ของขันธ์ ๕ และจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ตอบปัญหาธรรม_การเห็นอารมณ์ของขันธ์ ๕ และจิต
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_ศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : สติสมบูรณ์ของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_สติสมบูรณ์ของพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : โทษของการละเมิดศีลและกรรมจากการตำหนิผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_โทษของการละเมิดศีลและกรรมจากการตำหนิผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘