เสียงธรรมรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการตัดสินใจว่าจะไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการตัดสินใจว่าจะไม่เกิด
Download
เทศน์ : การเห็นสัจจะความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_เทศน์_การเห็นสัจจะความจริง

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_เทศน์_ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-12_เทศน์_มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-19_ปกิณกะธรรม_ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล
Download
เทศน์ : การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-19_เทศน์_การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : สะสมทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_ปกิณกะธรรม_สะสมทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย
Download
เทศน์ : ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_เทศน์_ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_เทศน์_สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม