เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๕ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : ละความชั่วด้วยพึ่งระวังรักษาศีลกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_เทศน์_ละความชั่วด้วยพึ่งระวังรักษาศีลกรรมบถ ๑๐
Download
ปกิณกะธรรม : ความปรารถนาผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ความปรารถนาผลของทาน
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : การรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฎิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฎิบัติ
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_กรรมฐาน_ใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ
Download
ปกิณกะธรรม : พระอรหันต์จะไม่คิดว่าใครมีโทษมีแต่ความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_พระอรหันต์จะไม่คิดว่าใครมีโทษมีแต่ความเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขที่ได้จากบุญที่ทำความดีดังพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ความสุขที่ได้จากบุญที่ทำความดีดังพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์

๖ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_เทศน์_ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของพระหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การเริ่มต้นปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_ปกิณกะธรรม_การเริ่มต้นปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : การมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_ปกิณกะธรรม_การมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
Download
กรรมฐาน : ผลการปฏิบัติจะต้องเดินแบบพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_กรรมฐาน_ผลการปฏิบัติจะต้องเดินแบบพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_ปกิณกะธรรม_การระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : เตรียมความพร้อมให้ถึงความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-11_ปกิณกะธรรม_เตรียมความพร้อมให้ถึงความดี

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : สวดบทพระปริตรเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_สวดบทพระปริตรเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาความเป็นมงคลด้วยพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_รักษาความเป็นมงคลด้วยพุทธานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุสสติเป็นกำลังในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_พุทธานุสสติเป็นกำลังในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การจับภาพพระเป็นพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_การจับภาพพระเป็นพุทธานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจถึงความพร้อมในการหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_กำลังใจถึงความพร้อมในการหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_พระเมตตาพร_ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาศีลพรหมจรรย์เพื่อผลการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_รักษาศีลพรหมจรรย์เพื่อผลการปฏิบัติ

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-13_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-13_เทศน์_ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : ความถึงพร้อมในบุญจะนำพาไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-13_ปกิณกะธรรม_ความถึงพร้อมในบุญจะนำพาไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์อากิญจัญญายตนะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-13_ปกิณกะธรรม_อารมณ์อากิญจัญญายตนะ
Download
นิทาน : นกสันโดษผู้หนีไม่พ้นภัยจากคนพาล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-13_นิทาน_นกสันโดษผู้หนีไม่พ้นภัยจากคนพาล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_เทศน์_จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นทุกข์ให้ไว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_การเห็นทุกข์ให้ไว
Download
ปกิณกะธรรม : ที่มาของพระยืนสามสิบศอก วัดโพกรวม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_ที่มาของพระยืนสามสิบศอก วัดโพกรวม
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : จิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_คุยก่อนกรรมฐาน_จิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีต้องนึกถึงท่านลุงพระยายมด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_ทำความดีต้องนึกถึงท่านลุงพระยายมด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่เห็นอริยสัจจะไม่หวังอะไรทางโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_คนที่เห็นอริยสัจจะไม่หวังอะไรทางโลก