เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : อย่าไว้ใจในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_เสียงธรรม_อย่าไว้ใจในชีวิต
Download
เสียงธรรม : รู้ในทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_เสียงธรรม_รู้ในทาน ศีล ภาวนา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ข้อดีของการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-11_เสียงธรรม_ข้อดีของการรักษาศีล
Download
เสียงธรรม : เทศน์ รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-11_เสียงธรรม_เทศน์ รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : อามิสบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-12_เสียงธรรม_อามิสบูชา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ทำไว้จึงได้ตามนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-12_เสียงธรรม_เทศน์ ทำไว้จึงได้ตามนั้น
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-12_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ไม่สงสัยในศีลที่เรารักษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-18_เสียงธรรม_ไม่สงสัยในศีลที่เรารักษา
Download
เสียงธรรม : จิตรับกิเลส ส่งให้กายแสดง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-18_เสียงธรรม_จิตรับกิเลส ส่งให้กายแสดง

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ ความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_เสียงธรรม_เทศน์ ความเมตตา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_เสียงธรรม_เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-22_เสียงธรรม_เทศน์ วันวิสาขบูชา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-22_เสียงธรรม_เทศน์ วันวิสาขบูชา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-22_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗