เสียงธรรมรายเดือน มกราคม ๒๕๖๐

๓ มกราคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_เทศน์_ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐