เสียงธรรมรายเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๑ มกราคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : สำรวมจิตและอธิษฐานจิตเพื่อมรรคผลในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-01_ปกิณกะธรรม_สำรวมจิตและอธิษฐานจิตเพื่อมรรคผลในวันปีใหม่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-12_ปกิณกะธรรม_ทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-27_ปกิณกะธรรม_ระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์