เสียงธรรมรายเดือน กันยายน ๒๕๖๐

๑ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
Download
ปกิณกะธรรม : ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ

๒ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
Download
เทศน์ : สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_เทศน์_สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบูชาพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบูชาพระธรรม
Download
กรรมฐาน : การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_กรรมฐาน_การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
Download
นิทาน : พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_นิทาน_พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
Download
กรรมฐาน : เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_กรรมฐาน_เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล

๓ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : บุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนา จะนำพาความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-03_ปกิณกะธรรม_บุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนา จะนำพาความสุขมาให้
Download
เทศน์ : ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-03_เทศน์_ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย
Download
กรรมฐาน : ชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-03_กรรมฐาน_ชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๘ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาต้องมีความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-08_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาต้องมีความเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-08_ปกิณกะธรรม_ผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา

๙ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เร่งขวนขวายทำความดีเมื่อมีโอกาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_ปกิณกะธรรม_เร่งขวนขวายทำความดีเมื่อมีโอกาส
Download
เทศน์ : พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_เทศน์_พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ
Download
กรรมฐาน : การทำจิตเป็นบุคคลคนเดียว มีพระนิพพานเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_กรรมฐาน_การทำจิตเป็นบุคคลคนเดียว มีพระนิพพานเป็นที่ไป
Download
นิทาน : ชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_นิทาน_ชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : เราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_กรรมฐาน_เราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : พึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_ปกิณกะธรรม_พึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร ๔

๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_เมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_เทศน์_บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา
Download
กรรมฐาน : วางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_กรรมฐาน_วางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยใจอิสระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยใจอิสระ
Download
นิทาน : ชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_นิทาน_ชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐