เสียงธรรมรายปี ๒๕๕๖

๑ มกราคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : พระธรรมมีแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเท่านั้นที่แจกแจงได้ถ่องแท้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-01_เทศน์_พระธรรมมีแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเท่านั้นที่แจกแจงได้ถ่องแท้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

๕ มกราคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การให้ เป็นการละความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-05_เทศน์_การให้ เป็นการละความอยาก
Download
ปกิณกะธรรม : อานาปานุสสติเป็นยอดของพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-05_ปกิณกะธรรม_อานาปานุสสติเป็นยอดของพระกรรมฐาน
Download
กรรมฐาน : การเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-05_กรรมฐาน_การเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ติดสุขติดทุกข์อารมณ์ของพระอริยบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-05_ปกิณกะธรรม_ไม่ติดสุขติดทุกข์อารมณ์ของพระอริยบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : การมองความจริงของตัวเราด้วยสักกายทิฏฐิกับอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-05_ปกิณกะธรรม_การมองความจริงของตัวเราด้วยสักกายทิฏฐิกับอวิชชา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖

๖ มกราคม ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การสำนึกผิดต่อบุพกรรมที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-06_ปกิณกะธรรม_การสำนึกผิดต่อบุพกรรมที่ทำมา
Download
เทศน์ : พระธรรมเป็นทางพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-06_เทศน์_พระธรรมเป็นทางพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : บุพการีเป็นผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-06_ปกิณกะธรรม_บุพการีเป็นผู้มีคุณ
Download
กรรมฐาน : เราเป็นผู้ไม่มีอะไรการเห็นความพอใจยินดีในกายก็มิมีได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-06_กรรมฐาน_เราเป็นผู้ไม่มีอะไรการเห็นความพอใจยินดีในกายก็มิมีได้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖

๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การถึงพร้อมมรรคผลประกอบด้วยกำลังใจและบุญวาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-13_ปกิณกะธรรม_การถึงพร้อมมรรคผลประกอบด้วยกำลังใจและบุญวาสนา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : จิตว่างจากความโลภ ความโกรธ และความหลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-19_เทศน์_จิตว่างจากความโลภ ความโกรธ และความหลง
Download
ปกิณกะธรรม : สมณเพศควรละแล้วซึ่งความโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-19_ปกิณกะธรรม_สมณเพศควรละแล้วซึ่งความโลภ โกรธ หลง
Download
กรรมฐาน : การปฏิบัติถึงสามารถตอบใจตัวเองด้วยอธิจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-19_กรรมฐาน_การปฏิบัติถึงสามารถตอบใจตัวเองด้วยอธิจิต
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาดีก็ต้องมีเนกขัมมะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-19_ปกิณกะธรรม_ปัญญาดีก็ต้องมีเนกขัมมะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖

๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การวางอารมณ์อุเบกขาญาณต้องยึดกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-20_เทศน์_การวางอารมณ์อุเบกขาญาณต้องยึดกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจดีแต่ไม่มีโอกาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-20_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจดีแต่ไม่มีโอกาส
Download
กรรมฐาน : การไม่ปรารถนาสิ่งใดในโลกมีแต่พระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-20_กรรมฐาน_การไม่ปรารถนาสิ่งใดในโลกมีแต่พระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในการถวายสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-20_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในการถวายสังฆทาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-01-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖