เสียงธรรมรายปี ๒๕๖๐

๓ มกราคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_เทศน์_ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-12_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
เสียงธรรม : แพ้หรือชนะมาร อยู่ที่เรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-12_เสียงธรรม_แพ้หรือชนะมาร อยู่ที่เรา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : คุณของทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-25_เทศน์_คุณของทาน ศีล ภาวนา

๖ เมษายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_เทศน์_การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ

๗ เมษายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : โทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_เทศน์_โทษของกามคุณทั้ง ๕