เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : เรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_เรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
นิทาน : เศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-24_นิทาน_เศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย