เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_เทศน์_ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ปฎิบัติให้เห็นความจริงแบบพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_ปกิณกะธรรม_ปฎิบัติให้เห็นความจริงแบบพระอริยะ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : ทำสมาธิให้ถึงพิจารณาคุณของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_คุยก่อนกรรมฐาน_ทำสมาธิให้ถึงพิจารณาคุณของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การหล่อพระพุทธรูปเจริญธรรมได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การหล่อพระพุทธรูปเจริญธรรมได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : การหาวิหารธรรมเป็นที่ครองใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_ปกิณกะธรรม_การหาวิหารธรรมเป็นที่ครองใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การตัดภาระทางโลกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_ปกิณกะธรรม_การตัดภาระทางโลกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-07_เทศน์_ทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : สอนจิตให้เห็นความจริงตามพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-07_ปกิณกะธรรม_สอนจิตให้เห็นความจริงตามพระ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : พิจารณากายกับจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-07_คุยก่อนกรรมฐาน_พิจารณากายกับจิต
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-07_ปกิณกะธรรม_พุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-07_ปกิณกะธรรม_ทำความดีเป็นปรมัตถบารมี

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงวันตรุษจีน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงวันตรุษจีน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วย การให้ทาน รักษาศีลและภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_เทศน์_รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วย การให้ทาน รักษาศีลและภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : ผลจากการถวายทานที่มั่นคงดีแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_ปกิณกะธรรม_ผลจากการถวายทานที่มั่นคงดีแล้ว
Download
ตอบปัญหาธรรม : ปัญญาญาณเกิดจากการรู้คุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_ตอบปัญหาธรรม_ปัญญาญาณเกิดจากการรู้คุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การปฎิบัติที่เข้าถึงต้องเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_ปกิณกะธรรม_การปฎิบัติที่เข้าถึงต้องเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมุติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_ปกิณกะธรรม_ทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมุติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : บุญกุศลที่มีกำลังต้องอาศัยพุทโธอัปปมาโณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-13_เทศน์_บุญกุศลที่มีกำลังต้องอาศัยพุทโธอัปปมาโณ
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐานผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-13_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตอธิษฐานผลของทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกการให้ตามพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-13_ปกิณกะธรรม_ฝึกการให้ตามพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องพึ่งบารมีของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-13_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องพึ่งบารมีของพระพุทธเจ้า
Download
กรรมฐาน : อารมณ์โคตรภูของพระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-13_กรรมฐาน_อารมณ์โคตรภูของพระโสดาบัน
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-13_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำมา
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางการปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-13_ปกิณกะธรรม_แนวทางการปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : การปลูกความศรัทธาต้องใช้กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-13_ปกิณกะธรรม_การปลูกความศรัทธาต้องใช้กำลังใจ

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : วิชชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-14_เทศน์_วิชชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หลุดพ้น
Download
ตอบปัญหาธรรม : พิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-14_ตอบปัญหาธรรม_พิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การปลูกศรัทธาของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-14_ตอบปัญหาธรรม_การปลูกศรัทธาของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-14_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของครูบาอาจารย์หาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-14_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของครูบาอาจารย์หาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องมีอิทธิบาททำเป็นอารมณ์เดียวจึงเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-14_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องมีอิทธิบาททำเป็นอารมณ์เดียวจึงเกิดผล

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ให้ถึงพร้อมละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-20_เทศน์_ให้ถึงพร้อมละความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจในการถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-20_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจในการถวายทาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การทำความดีไม่ต้องสงสัย และการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-20_ตอบปัญหาธรรม_การทำความดีไม่ต้องสงสัย และการรักษาศีล
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้ได้ผลต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-20_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้ได้ผลต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
กรรมฐาน : พิจารณาการไม่เกิดอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-20_กรรมฐาน_พิจารณาการไม่เกิดอีกแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระต่อผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-20_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระต่อผู้ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์ถึงพร้อมการไม่อยากเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-20_ปกิณกะธรรม_อารมณ์ถึงพร้อมการไม่อยากเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกจิตให้มีกำลังใจสูง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-20_ปกิณกะธรรม_การฝึกจิตให้มีกำลังใจสูง