ฟังธรรม๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการทำความดี
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_หัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่ ๒
Download
2017-04-14_กรรมฐาน_หัวใจพระกรรมฐานไม่เบียดเบียนอยากได้ของใคร
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ในงานสาธารณประโยชน์
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_ฝึกเต็มกำลังเป็นการทำกำลังใจให้เต็ม
Download
2017-04-14_กรรมฐาน_ใคร่ครวญความตั้งใจในการทำความดี
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_อานุภาพของการฝึกเต็มกำลัง
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_ยารักษาโรคน้ำเหลือง

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-13_เทศน์_ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ
Download
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_หัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่ ๑
Download
2017-04-13_กรรมฐาน_ใคร่ครวญกายคตาแยกจิตกับกายเพื่อเอาจิตเกาะพระนิพพาน
Download
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_การทรงความดีด้วยสมาธิอันประกอบด้วยพรหมวิหาร ๔
Download
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_หลักปฏิบัติก่อนเจริญพระกรรมฐาน
Download
2017-04-13_กรรมฐาน_เราเป็นบุคคลคนเดียว มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐาน ไม่กังวลอาการของร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐาน ไม่กังวลอาการของร่างกาย
Download
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_ผู้ทรงพรหมจรรย์

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

Download
2017-04-12_ปกิณกะธรรม_ความคิดเห็นถูกตามพระพุทธเจ้า

๙ เมษายน ๒๕๖๐

Download
2017-04-09_เทศน์_การละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทำให้เกิดมรรคผล
Download
2017-04-09_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์บวชสามเณร และอารมณ์พระนิพพาน
Download
2017-04-09_ปกิณกะธรรม_อานุภาพความเมตตาต่อผู้อื่น
Download
2017-04-09_ปกิณกะธรรม_เตรียมความพร้อมก่อนมาปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

๘ เมษายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_เทศน์_การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
Download
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการถวายทาน
Download
2017-04-08_กรรมฐาน_การชำระจิตให้ถึงพร้อมด้วยความดีก่อนเจริญสมาธิ
Download
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระโสดาบัน
Download
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
Download
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
2017-04-08_กรรมฐาน_การถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_เจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน
Download
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน

๗ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_กำลังใจตั้งมั่นเพื่อไปนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การฟังที่ดีต้องมีสมาธิ และการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_การฟังที่ดีต้องมีสมาธิ และการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้
Download
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_ตั้งความปรารถนาก่อนทำสมาธิ
Download
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_การเห็นความจริงยอมรับกฎธรรมดา