เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : บุญเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_เทศน์_บุญเป็นที่พึ่ง
Download
เสียงธรรม : ดับทุกข์ได้ต้องรู้จักกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_เสียงธรรม_ดับทุกข์ได้ต้องรู้จักกาย
Download
เสียงธรรม : หาที่พึ่งทางใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_เสียงธรรม_หาที่พึ่งทางใจ

๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : อยากดีต้องวางใจให้ถูก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_เสียงธรรม_อยากดีต้องวางใจให้ถูก
Download
เสียงธรรม : พุทธคุณช่วยเราได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_เสียงธรรม_พุทธคุณช่วยเราได้
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : บุญให้ผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_เทศน์_บุญให้ผล
Download
เสียงธรรม : แก้อารมณ์คาใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_เสียงธรรม_แก้อารมณ์คาใจ
Download
กรรมฐาน : ความสงบเป็นตัวช่วยให้เห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_กรรมฐาน_ความสงบเป็นตัวช่วยให้เห็นความจริง
Download
เสียงธรรม : งานบุญต่าง ๆ หล่อพระ ๓๐ นิ้ว ๓๐ องค์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_เสียงธรรม_งานบุญต่าง ๆ หล่อพระ ๓๐ นิ้ว ๓๐ องค์
Download
เสียงธรรม : มานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_เสียงธรรม_มานะ

๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ความจริงของกายนี้ที่เราต้องรู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_เทศน์_ความจริงของกายนี้ที่เราต้องรู้
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อชี้จุดด้อยของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_เสียงธรรม_หลวงพ่อชี้จุดด้อยของเรา
Download
เสียงธรรม : มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_เสียงธรรม_มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : คุยกันเพลินๆ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_เสียงธรรม_คุยกันเพลินๆ