ฟังธรรม๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-16_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-04-16_เทศน์_การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมเป็นสุข
Download
2017-04-16_ปกิณกะธรรม_บังสุกุลผู้มีพระคุณ
Download
2017-04-16_ปกิณกะธรรม_ความเมตตามองความสุขคนอื่นมากกว่าความทุกข์ของตัวเอง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

Download
2017-04-15_เทศน์_บุญคือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : การบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_การบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
2017-04-15_กรรมฐาน_จาคานุสสติเป็นปรมัตถบารมี
Download
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ทรงสมาธิด้วยพรหมวิหาร ๔ ย่อมเกิดปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่ง มาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_จิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่ง มาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์
Download
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
2017-04-15_กรรมฐาน_ชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้

๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการทำความดี
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_หัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่ ๒
Download
2017-04-14_กรรมฐาน_หัวใจพระกรรมฐานไม่เบียดเบียนอยากได้ของใคร
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ในงานสาธารณประโยชน์
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_ฝึกเต็มกำลังเป็นการทำกำลังใจให้เต็ม
Download
2017-04-14_กรรมฐาน_ใคร่ครวญความตั้งใจในการทำความดี
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_อานุภาพของการฝึกเต็มกำลัง
Download
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_ยารักษาโรคน้ำเหลือง

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-13_เทศน์_ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ
Download
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_หัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่ ๑
Download
2017-04-13_กรรมฐาน_ใคร่ครวญกายคตาแยกจิตกับกายเพื่อเอาจิตเกาะพระนิพพาน
Download
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_การทรงความดีด้วยสมาธิอันประกอบด้วยพรหมวิหาร ๔
Download
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_หลักปฏิบัติก่อนเจริญพระกรรมฐาน
Download
2017-04-13_กรรมฐาน_เราเป็นบุคคลคนเดียว มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐาน ไม่กังวลอาการของร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐาน ไม่กังวลอาการของร่างกาย
Download
2017-04-13_ปกิณกะธรรม_ผู้ทรงพรหมจรรย์

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

Download
2017-04-12_ปกิณกะธรรม_ความคิดเห็นถูกตามพระพุทธเจ้า

๙ เมษายน ๒๕๖๐

Download
2017-04-09_เทศน์_การละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทำให้เกิดมรรคผล
Download
2017-04-09_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์บวชสามเณร และอารมณ์พระนิพพาน
Download
2017-04-09_ปกิณกะธรรม_อานุภาพความเมตตาต่อผู้อื่น
Download
2017-04-09_ปกิณกะธรรม_เตรียมความพร้อมก่อนมาปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐