เสียงธรรมรายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงให้พระราชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงให้พระราชา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดบทพระปริตรถวายพระพร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_สวดบทพระปริตรถวายพระพร
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจรักษาสมบัติที่พ่อให้มา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_กำลังใจรักษาสมบัติที่พ่อให้มา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งสัตยาธิษฐานอ้างสัจจะถวายทานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_การตั้งสัตยาธิษฐานอ้างสัจจะถวายทานในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : ผลอภิญญาสมาบัติต้องตัดอายตนะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_ผลอภิญญาสมาบัติต้องตัดอายตนะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขคือสงบอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_ความสุขคือสงบอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาพระด้วยดอกไม้เป็นมหาเตโช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_บูชาพระด้วยดอกไม้เป็นมหาเตโช
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายบูชาพ่อแม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_การถวายบูชาพ่อแม่
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ธุดงควัตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-05_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ธุดงควัตร

๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความรู้ของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-06_เทศน์_ความรู้ของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบูรณะพระใหญ่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-06_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบูรณะพระใหญ่
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-06_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกจิตให้มีสมาธิทรงตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-06_ปกิณกะธรรม_การฝึกจิตให้มีสมาธิทรงตัว
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานทานเพื่อคำว่าไม่มีจงไม่ปรากฏ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-06_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานทานเพื่อคำว่าไม่มีจงไม่ปรากฏ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : อานุภาพการสวดมนต์พระปริตรด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-06_ปกิณกะธรรม_อานุภาพการสวดมนต์พระปริตรด้วยความตั้งใจ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นหนทางเดียวให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-11_เทศน์_การมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นหนทางเดียวให้พ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : ถวายทานในพระพุทธศาสนาเป็นปรมัตถทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-11_ปกิณกะธรรม_ถวายทานในพระพุทธศาสนาเป็นปรมัตถทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำกำลังใจเต็มโดยไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-11_ปกิณกะธรรม_ทำกำลังใจเต็มโดยไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มของพระโพธิสัตว์และสาวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-11_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มของพระโพธิสัตว์และสาวก
Download
ปกิณกะธรรม : ยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-11_ปกิณกะธรรม_ยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-11_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระโสดาบัน
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ทำด้วยพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-11_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ทำด้วยพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-11_ปกิณกะธรรม_การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีถวายพ่อแม่ในชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-11_ปกิณกะธรรม_ทำความดีถวายพ่อแม่ในชาติสุดท้าย

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความสุขอื่นใดไม่เท่าความสุขจากการเดินตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-12_เทศน์_ความสุขอื่นใดไม่เท่าความสุขจากการเดินตามพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-12_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-12_ปกิณกะธรรม_มรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและครึ่งกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-12_ปกิณกะธรรม_การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและครึ่งกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : การถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-12_ปกิณกะธรรม_การถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มด้วยการถวายทานบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-12_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มด้วยการถวายทานบูชาคุณพระรัตนตรัย

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : พึงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-13_เทศน์_พึงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ในเขตพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-13_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ในเขตพระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-13_ปกิณกะธรรม_การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : อริยมรรค อริยผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-13_ปกิณกะธรรม_อริยมรรค อริยผล
Download
ปกิณกะธรรม : บารมี ๓๐ ทัศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-13_ปกิณกะธรรม_บารมี ๓๐ ทัศ
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของทานย่อมเกิดกับผู้ให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-13_ปกิณกะธรรม_ผลของทานย่อมเกิดกับผู้ให้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-19_เทศน์_ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : ธุดงควัตรเป็นการฝึกอารมณ์เนกขัมมะเพื่อความสงบและการคิดให้เป็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-19_ปกิณกะธรรม_ธุดงควัตรเป็นการฝึกอารมณ์เนกขัมมะเพื่อความสงบและการคิดให้เป็น
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-19_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-19_ปกิณกะธรรม_จิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่เห็นพระเห็นได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-19_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่เห็นพระเห็นได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : ทางเดินของพระโพธิสัตว์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-19_ปกิณกะธรรม_ทางเดินของพระโพธิสัตว์
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-19_ปกิณกะธรรม_อารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้