เสียงธรรมรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : กายนคร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-01_ปกิณกะธรรม_กายนคร
Download
ปกิณกะธรรม : ทานเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงมรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-01_ปกิณกะธรรม_ทานเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงมรรคผลได้ง่าย

๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลด้วยจาคะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_มรรคผลด้วยจาคะ
Download
เทศน์ : ปัตตานุโมทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_เทศน์_ปัตตานุโมทนา
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_ทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา
Download
กรรมฐาน : แนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_กรรมฐาน_แนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_การฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_การตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : การทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_กรรมฐาน_การทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_การศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ

๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : สมณะที่ปฏิบัติถึงแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-03_ปกิณกะธรรม_สมณะที่ปฏิบัติถึงแล้ว

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : คุณและความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในวันพ่อ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-05_ปกิณกะธรรม_คุณและความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในวันพ่อ
Download
กรรมฐาน : เรื่องยมทูต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-05_กรรมฐาน_เรื่องยมทูต

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-06_ปกิณกะธรรม_เมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕
Download
นิทาน : จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-06_นิทาน_จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
Download
ปกิณกะธรรม : การอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-06_ปกิณกะธรรม_การอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-07_ปกิณกะธรรม_ผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ
Download
นิทาน : เทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-07_นิทาน_เทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-07_ปกิณกะธรรม_เจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ