ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : องค์แห่งการตรัสรู้
2014-07-20_เทศน์_องค์แห่งการตรัสรู้
กรรมฐาน : การละตัณหาด้วยกำลังใจเต็ม
2014-07-20_กรรมฐาน_การละตัณหาด้วยกำลังใจเต็ม
ปกิณกะธรรม : ความสำคัญของพระธาตุแม่ยิ่ง
2014-07-20_ปกิณกะธรรม_ความสำคัญของพระธาตุแม่ยิ่ง
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ทำบุญหลวงปู่ปาน
๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ยกฉัตร พระธาตุแม่ยิ่ง เวลา ๐๙.๑๕ น. จ.ลำปาง
๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ