ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
2018-03-18_ปกิณกะธรรม_การทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
เทศน์ : วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าช่วยให้ยอมรับกฎธรรมดา
2018-03-18_เทศน์_วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าช่วยให้ยอมรับกฎธรรมดา
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องละความอยาก
2018-03-18_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องละความอยาก
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๖ - ๗ เมษายน ๒๕๖๑
๖ เมษายน ๒๕๖๑ หล่อพระแม่ธรณี เวลา ๑๐.๐๐ น.
๘ เมษายน ๒๕๖๑
บวชพระ ๑๑ รูป ณ วัดสังเวชวิศยาราม เวลา ๙.๐๐ น.
๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ไหว้ครู เสาร์ ๕