ฟังธรรมล่าสุด

นิทาน : ปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๑
2018-06-18_นิทาน_ปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๑
นิทาน : ปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๒
2018-06-18_นิทาน_ปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๒
นิทาน : หญิงสาวผู้พอใจในการรักษาพรหมจรรย์
2018-06-18_นิทาน_หญิงสาวผู้พอใจในการรักษาพรหมจรรย์
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หล่อพระปางประทานพร ๓๐ นิ้ว ๑ องค์
๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ