ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ
2015-08-02_เทศน์_การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม
ปกิณกะธรรม : โทษของอุปาทาน
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_โทษของอุปาทาน
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ