ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
เทศน์ : เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
2018-02-17_เทศน์_เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วัดตาลเดี่ยว จ.อยุธยา
เวลา ๘.๓๐ น.
๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑ มีนาคม ๒๕๖๑
วันมาฆบูชา หล่อพระ
๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ