ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี
2019-03-16_ปกิณกะธรรม_ร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี
เทศน์ : การนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
2019-03-16_เทศน์_การนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
ปกิณกะธรรม : วัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย
2019-03-16_ปกิณกะธรรม_วัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๙.๐๐ น. ร่วมสร้างอาคารที่พักสงฆ์
วัดโมลีโลกยาราม

เวลา ๑๒.๓๐ น. งานสวดพระอภิธรรม
หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี กรุงเทพ
๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๖ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒
๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๒๐ น.
ยกช่อฟ้า วัดเชิงท่า อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ