ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การทรงความดีด้วยการละนิวรณ์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)
2019-11-17_ปกิณกะธรรม_การทรงความดีด้วยการละนิวรณ์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)
เทศน์ : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
2019-11-17_เทศน์_พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
2019-11-16_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน
บำเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วัน หลวงพ่อละสังขาร
๑๐.๐๐ น. นิมนต์พระ ๒๐ รูป สวดบทอาทิตตปริยายสูตร ถวายเพลพระ

๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ไปเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
บวงสรวง เวลา ๗.๑๕ น.

๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ทำบุญส่งท้ายปี ๒๕๖๒
นิมนต์พระ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๑ มกราคม ๒๕๖๓
บวงสรวงปีใหม่
พุทธาภิเษกผ้ายันต์หลวงพ่อ