ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้
2019-02-19_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอาราธนาพระเข้าสู่กาย และบูชาพระคาถาองค์สมเด็จพระพุทธกัสสป
2019-02-19_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงอาราธนาพระเข้าสู่กาย และบูชาพระคาถาองค์สมเด็จพระพุทธกัสสป
เทศน์ : ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
2019-02-19_เทศน์_ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น.
งานยกช่อฟ้า วัดตาลเดี่ยว จ.อยุธยา
๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๖ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒
๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๒๐ น.
ยกช่อฟ้า วัดเชิงท่า อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ