ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : บุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี
2017-10-15_ปกิณกะธรรม_บุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม
2017-10-15_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม
ปกิณกะธรรม : การทำบุญเป็นความดีคุ้มครองตัว
2017-10-14_ปกิณกะธรรม_การทำบุญเป็นความดีคุ้มครองตัว
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
บวชพระ ๑๐ รูป เวลา ๙.๐๐ น. และถวายเพลพระ
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ