ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : กฐินพระราชทาน วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
2015-11-25_ปกิณกะธรรม_กฐินพระราชทาน วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
ปกิณกะธรรม : พระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ
2015-11-25_ปกิณกะธรรม_พระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ
ปกิณกะธรรม : ถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม
2015-11-25_ปกิณกะธรรม_ถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ