ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ทำจิตบริสุทธิ์ขณะทำความดีเป็นปัจจุบันอารมณ์ ทานจึงจะเกิดผลสมบูรณ์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)
2019-12-01_ปกิณกะธรรม_ทำจิตบริสุทธิ์ขณะทำความดีเป็นปัจจุบันอารมณ์ ทานจึงจะเกิดผลสมบูรณ์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)
เทศน์ : คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)
2019-12-01_เทศน์_คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตร
2019-12-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตร
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เวลา ๙.๐๐ น. ร่วมถวายพระพุทธรูปสมเด็จฯ องค์ปฐม ๖๙ นิ้ว ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี
เวลา ๑๓.๐๐ น. ไปร่วมซ่อมโบสถ์ วัดช้าง ต.บ้านนา อ.เมือง จ.นครนายก

๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
ขึ้นเสาเอกศาลาสุธัมมสันตจิตโต เวลา ๘.๔๕ น.
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
สวดมนต์ส่งท้ายปี ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. นิมนต์พระ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๖.๐๐ น. หล่อพระอัครสาวก ซ้าย-ขวา
๑ มกราคม ๒๕๖๓
สวดมนต์รับปีใหม่ (๕.๐๐ น.)
บวงสรวง พร้อมพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์หลวงพ่อ
นิมนต์พระ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๑๒ มกราคม ๒๕๖๓
หล่อพระประธานในพระอุโบสถ
บำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน มรณภาพหลวงพ่อ