ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
2020-07-12_ปกิณกะธรรม_ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
เทศน์ : วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
2020-07-12_เทศน์_วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ปกิณกะธรรม : จิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภ โกรธ หลงด้วยกำลังใจ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
2020-07-12_ปกิณกะธรรม_จิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภ โกรธ หลงด้วยกำลังใจ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ ๒๕ - ๒๖ - ๒๗

วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
บูชาครู
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วัดขุนตรา จ.เพชรบุรี เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ