ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
2017-03-26_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
เทศน์ : ร่างกายมีผลต่อมรรคผลควรทำให้เกิดปัญญาด้วยให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา
2017-03-26_เทศน์_ร่างกายมีผลต่อมรรคผลควรทำให้เกิดปัญญาด้วยให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา
กรรมฐาน : ใคร่ครวญเป็นปกติก่อนมาปฏิบัติเสมอ
2017-03-26_กรรมฐาน_ใคร่ครวญเป็นปกติก่อนมาปฏิบัติเสมอ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๐
๑ เมษายน ไหว้ครู เสาร์ ๕
๖ เมษายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ