ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
2022-05-23_ปกิณกะธรรม_การให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
เทศน์ : การปฏิบัติสำคัญที่จิต ดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
2022-05-23_เทศน์_การปฏิบัติสำคัญที่จิต ดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
2022-05-22_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ

๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ
๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ บูชาครู เสาร์ ๕

๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ

๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ

๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ