ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ทานที่ตั้งจิตไปนิพพาน
2016-07-24_ปกิณกะธรรม_ทานที่ตั้งจิตไปนิพพาน
เทศน์ : พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ
2016-07-24_เทศน์_พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นของไม่แน่แต่คติต้องแน่
2016-07-24_ปกิณกะธรรม_ร่างกายเป็นของไม่แน่แต่คติต้องแน่
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
นำพระเข้าพระอุโบสถ วัดศรัทธาภิรม เวลา ๑๐.๑๕ น.
๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ