ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
2014-12-21_เทศน์_กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
2014-12-20_เทศน์_ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
กรรมฐาน : การฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น
2014-12-20_กรรมฐาน_การฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑ มกราคม ๒๕๕๘
บวงสรวง
๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
ไหว้ครู เสาร์ ๕
๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ