ฟังธรรมล่าสุด

เสียงธรรม : ดีร้ายในใจนั้นไม่แน่นอน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
2023-09-24_เสียงธรรม_ดีร้ายในใจนั้นไม่แน่นอน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
2023-09-24_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
เสียงธรรม : กลัวในทุกข์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
2023-09-23_เสียงธรรม_กลัวในทุกข์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
วัดดอนมูล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
วัดห้วยซ้อ อ.แม่จริม จ.น่าน

วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เปิดปฏิบัติตามปกติ

๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
งานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ ๔ ปี
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมปอง
หล่อพระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว จำนวน ๒ องค์
เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.

๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๒๑ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
หล่อพระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว จำนวน ๒ องค์