ฟังธรรมล่าสุด

กรรมฐาน : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด
2017-05-21_กรรมฐาน_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา
2017-05-21_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
2017-05-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ