ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
2020-01-12_ปกิณกะธรรม_ฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
2020-01-12_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
ปกิณกะธรรม : ทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)
2020-01-11_ปกิณกะธรรม_ทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ปฏิบัติธรรมตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ปฏิบัติธรรมตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา สะเดาะเคราะห์
วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ถวายพระ ๖๙ นิ้ว ในพระอุโบสถวัดธรรมาราม (ช่วงบ่าย)
๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ