ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : พระมหาชนกของแผ่นดิน
2016-10-21_ปกิณกะธรรม_พระมหาชนกของแผ่นดิน
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
2016-10-21_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูรณะพระอุโบสถ ณ วัดแหลมไม้ย้อย
2016-10-20_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูรณะพระอุโบสถ ณ วัดแหลมไม้ย้อย
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
กฐินวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ เวลา ๑๔.๐๐ น.
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ยกช่อฟ้า วัดศรัทธาภิรม จ.สิงห์บุรี เวลา ๑๐.๐๐ น.
๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กฐินวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ กรุงเทพ
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กฐินวัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก
๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ