ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : ความรู้นอกจากการฟังต้องเกิดจากปัญญาที่มาจากความตั้งใจ
2014-07-26_เทศน์_ความรู้นอกจากการฟังต้องเกิดจากปัญญาที่มาจากความตั้งใจ
เทศน์ : การระลึกคุณหลวงปู่ปานมีพุทธานุภาพเป็นอารมณ์
2014-07-25_เทศน์_การระลึกคุณหลวงปู่ปานมีพุทธานุภาพเป็นอารมณ์
ปกิณกะธรรม : สัมโมทนียกถาคนมีบุญ
2014-07-25_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถาคนมีบุญ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ