ฟังธรรมล่าสุด

เสียงธรรม : มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
2024-02-18_เสียงธรรม_มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
เทศน์ : เทศน์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
2024-02-18_เทศน์_เทศน์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
2024-02-18_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ช่วงเช้า บวงสรวงวันมาฆบูชา
ช่วงเย็น เวียนเทียน

๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ

๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ

๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ

๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗
หล่อพระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว (ทองเหลือง)
จำนวน ๒ องค์ ช่วงเย็น

๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ