ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข
2015-10-04_เทศน์_การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข
ตอบปัญหาธรรม : มีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น
2015-10-04_ตอบปัญหาธรรม_มีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของครูบาอาจารย์
2015-10-04_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของครูบาอาจารย์
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เสาร์ ๕
๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
กฐินวัดศรัทธาภิรม จ.สิงห์บุรี
๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กฐินวัดดาวดึงษาราม จ.กรุงเทพ
๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กฐินวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จ.สิงห์บุรี