ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : มรรคผลด้วยจาคะ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
2022-12-05_ปกิณกะธรรม_มรรคผลด้วยจาคะ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
เทศน์ : การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)
2022-12-05_เทศน์_การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)
2022-12-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ถวายพระพุทธรูป ๖๐ นิ้ว ๑ องค์ และ
พระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว ๑ องค์
ณ สถานธรรมปู่ผ้าขาวฆ้องน้อย
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.

(อาจปรับเปลี่ยนเวลาตามสถานการณ์)

หลังจากนั้นเดินทางไปวัดถ้ำคูหาสวรรค์
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ไม่มีกิจกรรมปฏิบัติ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
เปิดบ้านปฏิบัติตามปกติ

๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
บวงสรวง พระธาตุแม่ยิ่ง จ.ลำปาง
เวลา ๙.๐๐ น.

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
เปิดบ้านปฏิบัติตามปกติ

๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒ มกราคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ