ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)
2022-08-07_ปกิณกะธรรม_การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)
เทศน์ : การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
2022-08-07_เทศน์_การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐)
2022-08-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ

๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ

๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ

๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕
หล่อพระทองเหลือง ๖๐ นิ้ว
เพื่อนำไปถวายที่จ.อุบลราชธานี