ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า
2014-10-30_เทศน์_คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า
ตอบปัญหาธรรม : สังโยชน์สาม
2014-10-30_ตอบปัญหาธรรม_สังโยชน์สาม
ปกิณกะธรรม : ความสุขของหลวงพ่อฯ คือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล
2014-10-30_ปกิณกะธรรม_ความสุขของหลวงพ่อฯ คือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กฐินวัดคฤหบดี กรุงเทพ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ยกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดโพกรวม เวลา ๑๐.๑๕ น.
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กฐินวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร เวลา ๙.๐๐ น.
๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
ดอยตุง