ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
2015-07-04_เทศน์_ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงทำวัตรเช้า
2015-07-03_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงทำวัตรเช้า
เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้
2015-07-03_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ