ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : เทศน์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙)
2023-11-27_เทศน์_เทศน์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙)
เทศน์ : เห็นทุกข์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙)
2023-11-27_เทศน์_เห็นทุกข์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙)
เสียงธรรม : อารมณ์เบื่อเกิดขึ้น เราเข้าเขตความดีแล้วใช่ไหม
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
2023-11-18_เสียงธรรม_อารมณ์เบื่อเกิดขึ้น เราเข้าเขตความดีแล้วใช่ไหม
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑ มกราคม ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ