ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การทรงความดีด้วยการละนิวรณ์
2018-10-15_ปกิณกะธรรม_การทรงความดีด้วยการละนิวรณ์
เทศน์ : กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2018-10-15_เทศน์_กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปกิณกะธรรม : การทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ
2018-10-15_ปกิณกะธรรม_การทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๙.๐๐ น. บวงสรวงวัดราษฎร์บรรจง (ตาดง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายพระยืน ๓๐ ศอก วัดตากฟ้า
๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
หล่อพระ
๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. กฐินวัดต้นสะตือ
เวลา ๑๓.๓๐ น. กฐินวัดเชิงท่า
๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กฐินพระราชทาน วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ
เวลา ๑๓.๐๐ น.