ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : การฝึกจิตให้มีมรณานุสสติ
2015-08-30_เทศน์_การฝึกจิตให้มีมรณานุสสติ
นิทาน : อุปาทานพาเกิด มีแต่คำสั่งสอนของพระเท่านั้นจึงหยุดเกิด
2015-08-30_นิทาน_อุปาทานพาเกิด มีแต่คำสั่งสอนของพระเท่านั้นจึงหยุดเกิด
ปกิณกะธรรม : กำลังใจขั้นปรมัตถ์เพื่อมรรคผลนิพพาน
2015-08-30_ปกิณกะธรรม_กำลังใจขั้นปรมัตถ์เพื่อมรรคผลนิพพาน
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘
พระธาตุแม่ยิ่ง จ.ลำปาง เวลา ๘.๓๐ น.