ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : จิตเป็นสุขเมื่อจดจ่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน
2018-11-10_ปกิณกะธรรม_จิตเป็นสุขเมื่อจดจ่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน
เทศน์ : ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี
2018-11-10_เทศน์_ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี
ปกิณกะธรรม : บุญเกิดจากความเมตตา
2018-11-10_ปกิณกะธรรม_บุญเกิดจากความเมตตา
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กฐินพระราชทาน วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ
เวลา ๑๓.๐๐ น.
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ลอยกระทง (บวงสรวง)
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นำพระยืนประดิษฐานหน้าพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยว จ.อยุธยา
เวลา ๙.๐๐ น.
๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ