ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : การเข้าถึงโลกุตรธรรมด้วยการละสังโยชน์
2019-08-18_เทศน์_การเข้าถึงโลกุตรธรรมด้วยการละสังโยชน์
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจต้องฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอน
2019-08-17_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจต้องฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอน
เทศน์ : เพียรทำกำลังใจในการทำความดีตามรอยพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์
2019-08-17_เทศน์_เพียรทำกำลังใจในการทำความดีตามรอยพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
บวงสรวง เวลา ๘.๔๕ น.
หล่อพระ ๖๙ นิ้ว ๑ องค์
ถวายวัดหน้าพระธาตุ จ.สิงห์บุรี
๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ