ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์
2015-03-01_เทศน์_อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์
กรรมฐาน : การระวังวาจา
2015-03-01_กรรมฐาน_การระวังวาจา
ปกิณกะธรรม : การชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ
2015-03-01_ปกิณกะธรรม_การชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
หล่อพระ วันที่ ๔ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ