ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
ปกิณกะธรรม : คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒ มกราคม ๒๕๖๑
๓๑ ธันวาคม บวงสรวงส่งท้าย
๑ มกราคม บวงสรวงปีใหม่ เวลา ๘.๓๐ น.
๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ