ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตาย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
2020-11-29_ปกิณกะธรรม_ผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตาย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
เทศน์ : เพียรฝึกจิตให้มีสติระลึกเสมอว่าสรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอนและสลายตัวในที่สุด
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
2020-11-29_เทศน์_เพียรฝึกจิตให้มีสติระลึกเสมอว่าสรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอนและสลายตัวในที่สุด
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมาเป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
2020-11-29_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมาเป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๕ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม
บวงสรวงวันพ่อ

๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เปิดบ้านสบายใจ

๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม
บูชาครู เสาร์ ๕

๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เปิดบ้านสบายใจ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓ มกราคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
บวงสรวงปีใหม่
หล่อพระ ๒ องค์

๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

เปิดบ้านสบายใจ

๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔
ทำบุญขึ้นศาลาสุธัมมสันตจิตโต
พร้อมสรีระหลวงพ่อประดิษฐานบนแท่น

๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

เปิดบ้านสบายใจ