ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : การทำจิตให้บริสุทธิ์
2014-04-15_เทศน์_การทำจิตให้บริสุทธิ์
กรรมฐาน : การละความพอใจและยินดีในร่างกาย
2014-04-15_กรรมฐาน_การละความพอใจและยินดีในร่างกาย
นิทาน : ช่างแกะสลักผู้นึกถึงความสุขของผู้รับ
2014-04-15_นิทาน_ช่างแกะสลักผู้นึกถึงความสุขของผู้รับ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ