ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
2016-12-06_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
เทศน์ : ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล
2016-12-06_เทศน์_ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
วัดเนินศิลาเพชร อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓ มกราคม ๒๕๖๐
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สวดมนต์ข้ามปี
๑ มกราคม ๒๕๖๐ บวงสรวง
๗ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ