ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย
2018-02-12_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย
ปกิณกะธรรม : ทุกคนมีกรรมเฉพาะตน
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_ทุกคนมีกรรมเฉพาะตน
เทศน์ : ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา
2018-02-11_เทศน์_ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วัดตาลเดี่ยว จ.อยุธยา
เวลา ๘.๓๐ น.
๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑ มีนาคม ๒๕๖๑
วันมาฆบูชา หล่อพระ
๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ