ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
2017-01-15_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
เทศน์ : ความเมตตาของครูบาอาจารย์
2017-01-15_เทศน์_ความเมตตาของครูบาอาจารย์
กรรมฐาน : กำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ
2017-01-15_กรรมฐาน_กำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาฆบูชา หล่อพระ
๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ