ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
เทศน์ : นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ
2017-02-19_เทศน์_นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ
กรรมฐาน : นิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย
2017-02-19_กรรมฐาน_นิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๙ มีนาคม ๒๕๖๐
วัดทอง บางพลัด เวลา ๐๙.๑๕ น.
๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๐
๑ เมษายน ไหว้ครู เสาร์ ๕
๖ เมษายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ