ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : การมองความจริงให้ครบ
2014-04-20_เทศน์_การมองความจริงให้ครบ
กรรมฐาน : การดับความโลภ โกรธ หลงด้วยมรณานุสสติ
2014-04-20_กรรมฐาน_การดับความโลภ โกรธ หลงด้วยมรณานุสสติ
ปกิณกะธรรม : การทำทานด้วยอารมณ์ปล่อย
2014-04-20_ปกิณกะธรรม_การทำทานด้วยอารมณ์ปล่อย
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ไหว้ครู
๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ