ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
2020-10-24_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
เทศน์ : วงล้อแห่งธรรม
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
2020-10-24_เทศน์_วงล้อแห่งธรรม
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นร่างกายสำคัญ ยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
2020-10-24_ปกิณกะธรรม_การไม่เห็นร่างกายสำคัญ ยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม
กฐินวัดนก ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เวลา ๑๓.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน
หล่อพระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว ๒ องค์ ช่วงบ่าย

๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เปิดบ้านสบายใจ

๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เปิดบ้านสบายใจ

๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เปิดบ้านสบายใจ

๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เปิดบ้านสบายใจ