ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ
2014-11-23_เทศน์_ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า
2014-11-22_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า
ปกิณกะธรรม : การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ
2014-11-22_ปกิณกะธรรม_การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๕.๐๐ น. พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระธาตุจอมกิตติ จ.เชียงราย
๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ