ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : บวงสรวงวันตรุษจีน
2016-02-08_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงวันตรุษจีน
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
2016-02-08_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
เทศน์ : รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วย การให้ทาน รักษาศีลและภาวนา
2016-02-08_เทศน์_รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วย การให้ทาน รักษาศีลและภาวนา
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ กุมภาพันธ์ มาฆบูชา
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ เวลา ๙.๐๐ น.
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ