ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ฝึกจิตให้ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นกำลังในยามมีทุกขเวทนา
2019-06-22_ปกิณกะธรรม_ฝึกจิตให้ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นกำลังในยามมีทุกขเวทนา
เทศน์ : การทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังสู่มรรคผล
2019-06-22_เทศน์_การทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังสู่มรรคผล
ปกิณกะธรรม : การใช้กำลังใจละความชั่วออกจากจิต
2019-06-22_ปกิณกะธรรม_การใช้กำลังใจละความชั่วออกจากจิต
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ยกช่อฟ้าพระอุโบสถ
วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี
เวลา ๘.๔๕ น.
๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ไหว้ครูเสาร์ ๕ ค่ำ
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ถวายฉัตรพระประธาน และถวายพระอัครสาวก
วัดตาลเดี่ยว จ.อยุธยา
บวงสรวง เวลา ๘.๔๕ น.
๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ