ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : อุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑)
2020-09-20_ปกิณกะธรรม_อุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑)
เทศน์ : ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑)
2020-09-20_เทศน์_ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑)
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระด้วยศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
2020-09-20_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระด้วยศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

เปิดบ้านสบายใจ

๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เปิดบ้านสบายใจ

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ ๑ ปี
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมปอง

๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม
เปิดบ้านสบายใจ

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม
กฐินวัดใหม่ประชุมพล อ.นครหลวง จ.อยุธยา
เวลา ๙.๐๐ น.
กฐินวัดพะยอม อ.วังน้อย จ.อยุธยา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

กฐินวัดขุนตรา จ.เพชรบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม
เปิดบ้านสบายใจ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม
กฐินวัดต้นสะตือ จ.อยุธยา เวลา ๑๓.๐๐น.

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

กฐินวัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง เวลา ๑๐.๐๐ น.

๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม
เปิดบ้านสบายใจ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม
วางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์ และถวายกฐิน
วัดบ่อแปดร้อย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เวลา ๙.๐๐ น.
กฐินวัดมาบป่าเลา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เวลา ๑๓.๐๐ น.

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

กฐินวัดสกุณาราม (วัดนก) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เวลา ๑๓.๐๐ น.