ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : ความสงบต่อการไม่มีร่างกายด้วยความเพียรและอดทน
2015-03-28_เทศน์_ความสงบต่อการไม่มีร่างกายด้วยความเพียรและอดทน
เทศน์ : การใคร่ครวญพระธรรมเป็นวัตร
2015-03-22_เทศน์_การใคร่ครวญพระธรรมเป็นวัตร
ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๓ จบ และคาถาชินบัญชร ๙ จบ
2015-03-22_ปกิณกะธรรม_สวดอิติปิโส ๓ จบ และคาถาชินบัญชร ๙ จบ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๔ - ๖ เมษายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ เมษายน ๒๕๕๘
บวงสรวง เวลา ๘.๔๕ น.
๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
สะเดาะเคราะห์
๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ