ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : อานุภาพของทาน ศีล ภาวนา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
2023-02-05_ปกิณกะธรรม_อานุภาพของทาน ศีล ภาวนา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
เทศน์ : มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙)
2023-02-05_เทศน์_มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙)
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘)
2023-02-04_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.
หล่อพระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว ๒ องค์

๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ