ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
2016-05-22_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
เทศน์ : สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย
2016-05-22_เทศน์_สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตถวายทาน
2016-05-22_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตถวายทาน
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
บวงสรวง วัดโพกรวม จ.สิงห์บุรี เวลา ๘.๐๐ น.
๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
บวชพระ ๑๐ รูป วัดคฤหบดี กรุงเทพ
๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ