ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
2016-06-26_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
เทศน์ : ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
2016-06-26_เทศน์_ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
ปกิณกะธรรม : ปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก
2016-06-26_ปกิณกะธรรม_ปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๙ กรกฎาคม ไหว้ครู เสาร์ ๕
๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ