ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : อุปสมานุสสติเป็นอารมณ์
2018-08-12_ปกิณกะธรรม_อุปสมานุสสติเป็นอารมณ์
เทศน์ : บูชาบุคคลที่ควรบูชา ด้วยการปฏิบัติบูชา
2018-08-12_เทศน์_บูชาบุคคลที่ควรบูชา ด้วยการปฏิบัติบูชา
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง
2018-08-11_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ