ฟังธรรมล่าสุด

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
2023-03-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ปกิณกะธรรม : การทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
2023-03-19_ปกิณกะธรรม_การทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
เทศน์ : ทานอันเป็นปรมัตถบารมี
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
2023-03-19_เทศน์_ทานอันเป็นปรมัตถบารมี
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ขึ้นช่อฟ้าโบสถ์วัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง
เวลา ๙.๐๐ น. บวงสรวง
เวลา ๙.๓๐ น. ขึ้นช่อฟ้า

๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
หล่อพระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ องค์
เวลา ๑๖.๐๐ น.

๖ เมษายน ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ

๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖
หล่อพระพุทธรูป ๖๐ นิ้ว จำนวน ๑ องค์

๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖

เปิดบ้านสบายใจ