ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : อย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล
2018-04-22_ปกิณกะธรรม_อย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล
เทศน์ : ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความไม่เที่ยง
2018-04-22_เทศน์_ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความไม่เที่ยง
ปกิณกะธรรม : งานที่ทำร่วมกันทำให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ง่าย
2018-04-22_ปกิณกะธรรม_งานที่ทำร่วมกันทำให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ง่าย
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๙ พฤษภาคม ไหว้ครูเสาร์ ๕ เวลา ๙.๐๐ น.
๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ