ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : วิชชาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
2016-04-24_เทศน์_วิชชาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
ปกิณกะธรรม : ผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา
2016-04-24_ปกิณกะธรรม_ผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา
ปกิณกะธรรม : มรรคผลต้องมีทานศีลและภาวนาเป็นฐาน
2016-04-24_ปกิณกะธรรม_มรรคผลต้องมีทานศีลและภาวนาเป็นฐาน
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ยกฉัตร วัดสังเวชวิศยาราม เวลา ๑๔.๐๐ น.
๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันวิสาขบูชา (หล่อพระ)