ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ถวายฉัตรบูชาพระบารมีพระพุทธเจ้า ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
2019-01-14_ปกิณกะธรรม_ถวายฉัตรบูชาพระบารมีพระพุทธเจ้า ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
ปกิณกะธรรม : พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญ
2019-01-14_ปกิณกะธรรม_พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญ
ปกิณกะธรรม : ทำความดีในที่เจริญศรัทธาด้วยความอิ่มใจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
2019-01-14_ปกิณกะธรรม_ทำความดีในที่เจริญศรัทธาด้วยความอิ่มใจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
วางศิลาฤกษ์ สร้างพระอุโบสถ วัดจันทร์มณี
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เวลา ๙.๑๕ น.
๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ไหว้ครูเสาร์ ๕
๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันมาฆบูชา
๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ