ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : ผลบุญของทาน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)
2024-04-21_เทศน์_ผลบุญของทาน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)
เสียงธรรม : อารมณ์พระนิพพาน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)
2024-04-21_เสียงธรรม_อารมณ์พระนิพพาน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)
2024-04-21_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ

๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ปฏิบัติตามปกติ

วันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
งดการปฏิบัติ

๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ

๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันวิสาขบูชา
หล่อพระพุทธรูป(ปูน) ๔ ศอก ๑ องค์

๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันอัฏฐมีบูชา