ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
2017-07-16_เทศน์_ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
2017-07-16_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
บวชพระ ณ วัดสังเวชวิศยาราม
วันที่ ๑๔ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒๖ สิงหาคม ไหว้ครู เสาร์ห้า