ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สถานะตนตามคำสอนของครูบาอาจารย์จึงจะเกิดผล
2019-04-14_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สถานะตนตามคำสอนของครูบาอาจารย์จึงจะเกิดผล
เทศน์ : ฝึกจิตให้รู้เหตุแห่งกรรมจึงจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้
2019-04-14_เทศน์_ฝึกจิตให้รู้เหตุแห่งกรรมจึงจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้
ปกิณกะธรรม : ความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติ ความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ
2019-04-13_ปกิณกะธรรม_ความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติ ความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันวิสาขบูชา
๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ