ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : การยอมรับความจริงและระงับความชั่วในจิต
2014-09-14_เทศน์_การยอมรับความจริงและระงับความชั่วในจิต
กรรมฐาน : การคุยกับใจตัวเอง
2014-09-14_กรรมฐาน_การคุยกับใจตัวเอง
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติด้วยการนึกถึงและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
2014-09-14_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติด้วยการนึกถึงและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ