ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : ความอดทนและความเพียรในโลกุตระ
2014-08-31_เทศน์_ความอดทนและความเพียรในโลกุตระ
กรรมฐาน : การมีความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหลังความตาย
2014-08-31_กรรมฐาน_การมีความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหลังความตาย
ตอบปัญหาธรรม : การปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ
2014-08-31_ตอบปัญหาธรรม_การปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๕ กันยายน ๒๕๕๗
วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี เวลา ๙.๐๐ น.
๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
หล่อพระ
๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ