ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)
2020-01-19_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)
เทศน์ : หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)
2020-01-19_เทศน์_หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)
ปกิณกะธรรม : ความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
2020-01-18_ปกิณกะธรรม_ความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ปฏิบัติธรรมตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา สะเดาะเคราะห์
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ถวายพระ ๖๙ นิ้ว ในพระอุโบสถวัดธรรมาราม เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ