ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : การเห็นทุกข์ทำให้ถึงมรรคผลได้
2014-08-17_เทศน์_การเห็นทุกข์ทำให้ถึงมรรคผลได้
กรรมฐาน : พิจารณาอนัตตา เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด
2014-08-17_กรรมฐาน_พิจารณาอนัตตา เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงสมาบัติ ๘ แบบโลกุตระ
2014-08-17_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงสมาบัติ ๘ แบบโลกุตระ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ