ฟังธรรมล่าสุด

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘)
2024-05-26_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘)
เสียงธรรม : ไปวัดพระพุทธบาท สระบุรี
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
2024-05-26_เสียงธรรม_ไปวัดพระพุทธบาท สระบุรี
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
เทศน์ : ทำบุญอย่าขาดพรหมวิหารสี่
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘)
2024-05-26_เทศน์_ทำบุญอย่าขาดพรหมวิหารสี่
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันอัฏฐมีบูชา

๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
ปฏิบัติตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
ช่วงเช้า บวงสรวง
ช่วงเย็น หล่อพระพุทธรูป ๔ ศอก (ปูน)
ที่อาคารพระ ฝั่งสวนของพ่อฉัน

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
หล่อพระพุทธรูป ๔ ศอก (ปูน)
ที่อาคารพระ ฝั่งสวนของพ่อฉัน

๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ

๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ปฏิบัติตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
ถวายพระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑๕ องค์
เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารคด
ถวายวิหารหน้าโบสถ์
ถวายพระพุทธรูป ๖๙ นิ้ว และพระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว
เป็นประธานในวิหารฯ
ณ วัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง

๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เปิดบ้านสบายใจ