ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : โทษของการละเมิดศีลกรรมบถ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
2020-08-09_ปกิณกะธรรม_โทษของการละเมิดศีลกรรมบถ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
เทศน์ : การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
2020-08-09_เทศน์_การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
นิทาน : ชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก.mp3
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
2020-08-09_นิทาน_ชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก.mp3
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันแม่
หล่อพระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว ๒ องค์ ช่วงบ่าย
๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
งานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ ๑ ปี
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมปอง
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
กฐินวัดขุนตรา จ.เพชรบุรี
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
กฐินวัดต้นสะตือ จ.อยุธยา
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
กฐินวัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง