ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
2017-11-12_ปกิณกะธรรม_กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
เทศน์ : มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี
2017-11-12_เทศน์_มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี
ปกิณกะธรรม : การเตรียมตัวในวันทำพิธี
2017-11-12_ปกิณกะธรรม_การเตรียมตัวในวันทำพิธี
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
บวงสรวงใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๐.๐๐ น.
๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒ มกราคม ๒๕๖๑
บวงสรวงปีใหม่ วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม เวลา ๘.๓๐ น.
๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ