ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ความผูกพันในฐานะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ไปพระนิพพานได้ยาก
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
2020-02-23_ปกิณกะธรรม_ความผูกพันในฐานะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ไปพระนิพพานได้ยาก
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
เทศน์ : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
2020-02-23_เทศน์_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
ปกิณกะธรรม : เคารพจริงในพระธรรมของพระพุทธเจ้า และนำมาปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
2020-02-22_ปกิณกะธรรม_เคารพจริงในพระธรรมของพระพุทธเจ้า และนำมาปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์
ปฏิบัติธรรมตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม
สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม
ปฏิบัติธรรมตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม
สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม
ปฏิบัติธรรมตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม
สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ไหว้ครูเสาร์ ๕ ค่ำ
๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
เปิดบ้านสบายใจ