เสียงธรรมรายปี ๒๕๕๗

๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำทานด้วยจิตมีเมตตากรุณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-22_เทศน์_การทำทานด้วยจิตมีเมตตากรุณา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานต้องทำให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-23_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานต้องทำให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน

๒ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความเศร้าหมองของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_เทศน์_ความเศร้าหมองของจิต
Download
ปกิณกะธรรม : การมีสติตามรู้จิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_ปกิณกะธรรม_การมีสติตามรู้จิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-23_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗

๗ เมษายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การนึกถึงพระด้วยใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-07_ปกิณกะธรรม_การนึกถึงพระด้วยใจ

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : เจตนาเป็นตัวบุญ เจตนาเป็นตัวกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-05_ปกิณกะธรรม_เจตนาเป็นตัวบุญ เจตนาเป็นตัวกรรม