เสียงธรรมรายปี ๒๕๕๗

๑ มกราคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-01_เทศน์_คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-01_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
Download
ปกิณกะธรรม : ผลการมีสมาธิดูที่การพอใจในการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-01_ปกิณกะธรรม_ผลการมีสมาธิดูที่การพอใจในการให้ทาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

๕ มกราคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : อัพยากฤตธรรม ธรรมว่าด้วยกุศลกรรมกับอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-05_เทศน์_อัพยากฤตธรรม ธรรมว่าด้วยกุศลกรรมกับอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ภวตัณหากับวิภวตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-05_ปกิณกะธรรม_ภวตัณหากับวิภวตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิด้วยระลึกคุณผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-05_ปกิณกะธรรม_การฝึกมโนมยิทธิด้วยระลึกคุณผู้มีพระคุณ
Download
กรรมฐาน : ทุกข์เกิดจากการที่ไม่ได้ตามปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-05_กรรมฐาน_ทุกข์เกิดจากการที่ไม่ได้ตามปรารถนา
Download
ปกิณกะธรรม : เหตุของการไม่เห็นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-05_ปกิณกะธรรม_เหตุของการไม่เห็นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ธรรมเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-05_ปกิณกะธรรม_ธรรมเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗

๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ทางเดินของคนคนเดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-11_เทศน์_ทางเดินของคนคนเดียว
Download
นิทาน : ตามีกับยายมามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-11_นิทาน_ตามีกับยายมามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การพิจารณานิมิตที่เป็นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-12_เทศน์_การพิจารณานิมิตที่เป็นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : คนไทยรักกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-12_ปกิณกะธรรม_คนไทยรักกัน
Download
ตอบปัญหาธรรม : ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-12_ตอบปัญหาธรรม_ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย
Download
กรรมฐาน : การละความลังเลสงสัยในสมมุติด้วยการเห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-12_กรรมฐาน_การละความลังเลสงสัยในสมมุติด้วยการเห็นความจริง
Download
นิทาน : การพูดต่ออุปมาเหมือนไก่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-12_นิทาน_การพูดต่ออุปมาเหมือนไก่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การหยุดคิดด้วยพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-18_เทศน์_การหยุดคิดด้วยพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : การละมานะทิฏฐิในภาวะบ้านเมืองขาดความสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-18_ปกิณกะธรรม_การละมานะทิฏฐิในภาวะบ้านเมืองขาดความสงบ
Download
กรรมฐาน : การเห็นความจริงด้วยการละมานะทิฏฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-18_กรรมฐาน_การเห็นความจริงด้วยการละมานะทิฏฐิ
Download
ปกิณกะธรรม : การแผ่เมตตาบุญกุศลให้พรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาพระนคร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-18_ปกิณกะธรรม_การแผ่เมตตาบุญกุศลให้พรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาพระนคร
Download
ปกิณกะธรรม : ความสมบูรณ์ในพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-18_ปกิณกะธรรม_ความสมบูรณ์ในพระอริยะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

๑๙ มกราคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การรู้คุณพระรัตนตรัยทำให้เข้าถึงผลของการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-19_เทศน์_การรู้คุณพระรัตนตรัยทำให้เข้าถึงผลของการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงอารมณ์กฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-19_ปกิณกะธรรม_การทรงอารมณ์กฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาคนดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-19_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาคนดี
Download
นิทาน : เหตุจากสุนัข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-19_นิทาน_เหตุจากสุนัข
Download
ปกิณกะธรรม : การสวดมนต์เป็นสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-19_ปกิณกะธรรม_การสวดมนต์เป็นสมาธิ
Download
กรรมฐาน : การตั้งจิตให้เป็นสมาธิโดยมีสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-19_กรรมฐาน_การตั้งจิตให้เป็นสมาธิโดยมีสังโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : การจดจำอยู่ที่ความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-19_ปกิณกะธรรม_การจดจำอยู่ที่ความพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้ของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-19_ปกิณกะธรรม_ความรู้ของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้