เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทาน และความดีทั้งหมดต้องมีสมาธิตั้งมั่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-11_ปกิณกะธรรม_การให้ทาน และความดีทั้งหมดต้องมีสมาธิตั้งมั่น

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-25_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑