เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-02-08_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Download
พระเมตตาพร : วันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-02-09_พระเมตตาพร_วันไหว้ครู

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-02-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒