เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์มหาสมัยสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-08-17_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์มหาสมัยสูตร