เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : การเลี้ยงอารมณ์ใจให้ทรงความสงบเพื่อให้ฌานสมาบัติทรงตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-03-10_ปกิณกะธรรม_การเลี้ยงอารมณ์ใจให้ทรงความสงบเพื่อให้ฌานสมาบัติทรงตัว

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : การสงบจากความโลภ โกรธ หลง ทำให้จิตเป็นสุขและเกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-03-23_ปกิณกะธรรม_การสงบจากความโลภ โกรธ หลง ทำให้จิตเป็นสุขและเกิดปัญญาญาณ