เสียงธรรมรายเดือน กันยายน ๒๕๖๖

๑ กันยายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สำรวจใจตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-01_เสียงธรรม_สำรวจใจตน

๒ กันยายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เทศน์ บุญมีกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-02_เสียงธรรม_เทศน์ บุญมีกำลัง
Download
เสียงธรรม : สร้างพรหมวิหาร ๔ ในใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-02_เสียงธรรม_สร้างพรหมวิหาร ๔ ในใจ

๓ กันยายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เทศน์ เข้าพรรษา (มีธรรมเป็นที่พึ่ง)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-03_เสียงธรรม_เทศน์ เข้าพรรษา (มีธรรมเป็นที่พึ่ง)
Download
เสียงธรรม : คิดเรื่องกายให้ถูกทาง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-03_เสียงธรรม_คิดเรื่องกายให้ถูกทาง
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-03_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

๘ กันยายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาเรื่องวัตถุมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-08_เสียงธรรม_สนทนาเรื่องวัตถุมงคล

๙ กันยายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เนื้อนาบุญนั้นหายาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-09_เสียงธรรม_เนื้อนาบุญนั้นหายาก
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้พรหลังใส่บาตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-09_เสียงธรรม_หลวงพ่อให้พรหลังใส่บาตร
Download
เสียงธรรม : ฌานมีกำลัง ระงับความวุ่นวายในจิตได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-09_เสียงธรรม_ฌานมีกำลัง ระงับความวุ่นวายในจิตได้

๑๐ กันยายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : จิตสงบแล้ว จึงค่อย ๆ สอนให้เข้าใจความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-10_เสียงธรรม_จิตสงบแล้ว จึงค่อย ๆ สอนให้เข้าใจความจริง
Download
เสียงธรรม : การทำใจเป็นกลาง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-10_เสียงธรรม_การทำใจเป็นกลาง
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-09-10_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖