เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๖๗

๖ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : สนทนากิจที่ต้องทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-06_เสียงธรรม_สนทนากิจที่ต้องทำ
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-06_เสียงธรรม_เทศน์ วันมาฆบูชา

๗ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : บุญกุศลช่วยเราได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-07_เสียงธรรม_บุญกุศลช่วยเราได้
Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-07_เสียงธรรม_กรรมฐาน

๘ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน เรื่องศีลและสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_เสียงธรรม_กรรมฐาน เรื่องศีลและสังโยชน์
Download
เสียงธรรม : สนทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_เสียงธรรม_สนทนา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗

๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-12_เสียงธรรม_ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
Download
เสียงธรรม : เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-12_เสียงธรรม_เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป

๑๓ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : สนทนาก่อนบวงสรวง, ยันต์เกราะเพชร, ราศี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-13_เสียงธรรม_สนทนาก่อนบวงสรวง, ยันต์เกราะเพชร, ราศี

๑๔ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-14_เสียงธรรม_มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ให้อย่างไรใจเป็นสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-14_เสียงธรรม_เทศน์ ให้อย่างไรใจเป็นสุข