เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๕๖

๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว