เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การมีอารมณ์ตั้งมั่นที่จะไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_การมีอารมณ์ตั้งมั่นที่จะไม่ประมาทในชีวิต
Download
เทศน์ : การมีสติในการรักษากรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_เทศน์_การมีสติในการรักษากรรมบถ ๑๐
Download
ปกิณกะธรรม : อานาปานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_อานาปานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาธรรมที่มากระทบให้ถึงที่สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_พิจารณาธรรมที่มากระทบให้ถึงที่สุด
Download
นิทาน : กบเผือกผู้ปกป้องตนเองด้วยสัจจะวาจา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_นิทาน_กบเผือกผู้ปกป้องตนเองด้วยสัจจะวาจา
Download
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_การปรามาสพระรัตนตรัย
Download
กรรมฐาน : การเข้าถึงวิชชาทั้ง ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_กรรมฐาน_การเข้าถึงวิชชาทั้ง ๘
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของการเข้าถึงพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_ผลของการเข้าถึงพระธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตบวงสรวงพรหมเทพเทวดา ครั้งที่ ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-07_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตบวงสรวงพรหมเทพเทวดา ครั้งที่ ๒
Download
เทศน์ : ความสุขเกิดจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-07_เทศน์_ความสุขเกิดจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การวิพากษ์วิจารณ์พระธรรมถือว่าเป็นการปรามาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-07_ปกิณกะธรรม_การวิพากษ์วิจารณ์พระธรรมถือว่าเป็นการปรามาส
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติทำบุญเพื่อละมิใช่เกาะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-07_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติทำบุญเพื่อละมิใช่เกาะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : พุทธโอวาท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-08_เทศน์_พุทธโอวาท
Download
นิทาน : นายพรานตีผึ้งผู้กลับใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-08_นิทาน_นายพรานตีผึ้งผู้กลับใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ละนิวรณ์ด้วยอุปสมานุสสติกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-08_ตอบปัญหาธรรม_ละนิวรณ์ด้วยอุปสมานุสสติกรรมฐาน

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การมีความกตัญญูเป็นนิมิตไว้เตือนจิตเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-09_เทศน์_การมีความกตัญญูเป็นนิมิตไว้เตือนจิตเสมอ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การใคร่ครวญในธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_เทศน์_การใคร่ครวญในธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : สมณเพศผู้มีจิตตั้งมั่นในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_ปกิณกะธรรม_สมณเพศผู้มีจิตตั้งมั่นในการปฏิบัติ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_ตอบปัญหาธรรม_ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง
Download
นิทาน : เต่าผู้มีความคิดเป็นศัตรู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_นิทาน_เต่าผู้มีความคิดเป็นศัตรู
Download
กรรมฐาน : การทำจิตให้สะอาดด้วยพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_กรรมฐาน_การทำจิตให้สะอาดด้วยพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : การมีปัจจัยจำกัดในการทำบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_ปกิณกะธรรม_การมีปัจจัยจำกัดในการทำบุญ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : จิตที่มอบไว้ในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-15_เทศน์_จิตที่มอบไว้ในพระพุทธศาสนา
Download
กรรมฐาน : ฝึกจิตให้มีสมาธิเพื่อเกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-15_กรรมฐาน_ฝึกจิตให้มีสมาธิเพื่อเกิดปัญญา