เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : สนทนากับหลวงน้าหมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_ปกิณกะธรรม_สนทนากับหลวงน้าหมอ
Download
ปกิณกะธรรม : สนทนากับหลวงน้าหมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_ปกิณกะธรรม_สนทนากับหลวงน้าหมอ
Download
ปกิณกะธรรม : สนทนากับหลวงน้าหมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-14_ปกิณกะธรรม_สนทนากับหลวงน้าหมอ