เสียงธรรมรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-01_เสียงธรรม_ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรม
Download
เสียงธรรม : สมบัติของเราที่ไม่มีใครเอาไปได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-01_เสียงธรรม_สมบัติของเราที่ไม่มีใครเอาไปได้

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เทศน์ อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-02_เสียงธรรม_เทศน์ อนุสสติ ๑๐
Download
เสียงธรรม : ปรับจิตเพื่อฝึกใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-02_เสียงธรรม_ปรับจิตเพื่อฝึกใจ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-02_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-03_เสียงธรรม_หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อฝากไว้
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อฝากไว้
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : ใจเราเป็นสุขเมื่อมีเมตตา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-07_เสียงธรรม_ใจเราเป็นสุขเมื่อมีเมตตา
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : จิตเป็นสุขเมื่อมีพระในใจ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-08_เสียงธรรม_จิตเป็นสุขเมื่อมีพระในใจ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
Download
เสียงธรรม : ที่พึ่งเมื่อเราทุกข์ใจ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-08_เสียงธรรม_ที่พึ่งเมื่อเราทุกข์ใจ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)