ฟังธรรม๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

Download
2018-04-22_ปกิณกะธรรม_อย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล
Download
2018-04-22_เทศน์_ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความไม่เที่ยง
Download
2018-04-22_ปกิณกะธรรม_งานที่ทำร่วมกันทำให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ง่าย
Download
2018-04-22_นิทาน_ชาวประมงกับการเห็นความจริงความพลัดพราก

๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_ถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์
Download
เทศน์ : ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_เทศน์_ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก
Download
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องไม่ละทิ้งครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
Download
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

Download
2018-04-20_ปกิณกะธรรม_อยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์

๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

Download
2018-04-15_ปกิณกะธรรม_ความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก
Download
2018-04-15_เทศน์_การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล
Download
2018-04-15_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์สำเร็จเพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
Download
2018-04-15_ปกิณกะธรรม_ผลของพระคาถาให้สำเร็จด้วยการถวายการรักษาศีล และความดีที่ทำมา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-14_ปกิณกะธรรม_ทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร
Download
2018-04-14_เทศน์_พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-14_ปกิณกะธรรม_การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง

๑๓ เมษายน ๒๕๖๑

Download
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
Download
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
2018-04-13_เทศน์_บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ
Download
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_การแผ่เมตตาอุทิศกุศล และอธิษฐานจิต
Download
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
Download
2018-04-13_นิทาน_บุคคลที่มีความศรัทธา และปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น