ฟังธรรม๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การรับพรจากพระ ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-27_เทศน์_การรับพรจากพระ ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอน
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นรังของโรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-27_ปกิณกะธรรม_ร่างกายเป็นรังของโรค

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความรู้นอกจากการฟังต้องเกิดจากปัญญาที่มาจากความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_เทศน์_ความรู้นอกจากการฟังต้องเกิดจากปัญญาที่มาจากความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การละปฏิฆะอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_ปกิณกะธรรม_การละปฏิฆะอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นกายกับจิตเพื่อความสงบในธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_ปกิณกะธรรม_การเห็นกายกับจิตเพื่อความสงบในธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : อายตนะจะเป็นโทษก็ต่อเมื่อกระทบทั้งพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_ปกิณกะธรรม_อายตนะจะเป็นโทษก็ต่อเมื่อกระทบทั้งพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ที่เป็นสุขมิได้หวังผลตอบแทน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_ปกิณกะธรรม_การให้ที่เป็นสุขมิได้หวังผลตอบแทน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การระลึกคุณหลวงปู่ปานมีพุทธานุภาพเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-25_เทศน์_การระลึกคุณหลวงปู่ปานมีพุทธานุภาพเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การเพ่งโทษไม่รู้ตัวด้วยสื่อออนไลน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-25_ปกิณกะธรรม_การเพ่งโทษไม่รู้ตัวด้วยสื่อออนไลน์
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อันมีหลวงปู่ปานเป็นที่สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-25_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อันมีหลวงปู่ปานเป็นที่สุด

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาอสุภกรรมฐานให้ถึงที่สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาอสุภกรรมฐานให้ถึงที่สุด
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความเมตตาเป็นรากฐานของพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_ตอบปัญหาธรรม_ความเมตตาเป็นรากฐานของพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : ความสำคัญของพระธาตุแม่ยิ่ง
หมวดธรรม: สาวก, อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_ปกิณกะธรรม_ความสำคัญของพระธาตุแม่ยิ่ง
Download
กรรมฐาน : การละตัณหาด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_กรรมฐาน_การละตัณหาด้วยกำลังใจเต็ม
Download
พระเมตตาพร : ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_พระเมตตาพร_๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำบุญในเขตพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_เทศน์_การทำบุญในเขตพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : สมาธิระงับนิวรณ์เพื่อเกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_ปกิณกะธรรม_สมาธิระงับนิวรณ์เพื่อเกิดปัญญาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติดีแล้วจะเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติดีแล้วจะเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : พระอริยะทำบุญด้วยปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-13_เทศน์_พระอริยะทำบุญด้วยปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของผู้ให้ และการละด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-13_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของผู้ให้ และการละด้วยกำลังใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การปฏิบัติในบารมี ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-13_ตอบปัญหาธรรม_การปฏิบัติในบารมี ๑๐
Download
ตอบปัญหาธรรม : การทำความสะอาดที่สาธารณะ และการจับภาพนิมิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-13_ตอบปัญหาธรรม_การทำความสะอาดที่สาธารณะ และการจับภาพนิมิต