ฟังธรรม๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : บุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-15_ปกิณกะธรรม_บุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-15_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
2017-10-14_ปกิณกะธรรม_การทำบุญเป็นความดีคุ้มครองตัว
Download
2017-10-14_เทศน์_ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Download
2017-10-14_กรรมฐาน_เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
Download
2017-10-14_ปกิณกะธรรม_เข้าห้องพุทธคุณต่อ เพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_เทศน์_ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_ปกิณกะธรรม_ระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : ปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_กรรมฐาน_ปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า
Download
2017-10-13_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การถวายกฐินทาน

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
2017-10-12_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติ

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน
Download
2017-10-08_เทศน์_ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
Download
2017-10-08_กรรมฐาน_การใคร่ครวญธาตุขันธ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_คนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
2017-10-07_กรรมฐาน_พุทธานุสสติกรรมฐาน และโทษของกามคุณทั้ง ๕
Download
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_การละกามคุณทั้ง ๕
Download
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_การเจริญสมาธิเพื่อเต็มกำลัง
Download
2017-10-07_กรรมฐาน_การแผ่เมตตาขณะเจริญพระกรรมฐาน
Download
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔