ฟังธรรม๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาสิ่งที่ควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-17_ปกิณกะธรรม_การบูชาสิ่งที่ควรบูชา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
ตอบปัญหาธรรม : กำลังใจต่างกัน และการยินดีงานสาธารณะประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-16_ตอบปัญหาธรรม_กำลังใจต่างกัน และการยินดีงานสาธารณะประโยชน์
Download
2015-05-16_ปกิณกะธรรม_พระอริยสาวกต้องรู้คุณของพระรัตนตรัย

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกจิตให้เป็นสมาธิด้วยลมหายใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-10_ปกิณกะธรรม_การฝึกจิตให้เป็นสมาธิด้วยลมหายใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจแน่นอนเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-10_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจแน่นอนเป็นอารมณ์เดียว
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : จริตเกิดจากกรรมส่งผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-10_คุยก่อนกรรมฐาน_จริตเกิดจากกรรมส่งผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ที่มีกำลังใจรัก และกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-09_ปกิณกะธรรม_ผู้ที่มีกำลังใจรัก และกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี
Download
2015-05-09_ปกิณกะธรรม_สมณเพศผู้ไม่มีภาระทางโลก
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-09_ปกิณกะธรรม_ผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_ปกิณกะธรรม_การสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : กสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_คุยก่อนกรรมฐาน_กสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การใช้ของดีด้วยสมาธิที่มีพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-04_คุยก่อนกรรมฐาน_การใช้ของดีด้วยสมาธิที่มีพรหมวิหารสี่