ฟังธรรม๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-25_เทศน์_พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-25_ปกิณกะธรรม_การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-25_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การถวายสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-25_ปกิณกะธรรม_การระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน

๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

Download
2015-01-24_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
Download
2015-01-24_ปกิณกะธรรม_การพิจารณารู้ความว่างเปล่า

๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การรักษาศีลกรรมบถนำมาซึ่งความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-17_เทศน์_การรักษาศีลกรรมบถนำมาซึ่งความสุข
Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดหนีไม่พ้นกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-17_ปกิณกะธรรม_การเกิดหนีไม่พ้นกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : บุพกรรมจากการประกอบอาชีพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-17_ปกิณกะธรรม_บุพกรรมจากการประกอบอาชีพ
Download
กรรมฐาน : พิจารณานิมิตลูกแก้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-17_กรรมฐาน_พิจารณานิมิตลูกแก้ว
Download
ปกิณกะธรรม : อริยทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-17_ปกิณกะธรรม_อริยทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณะประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-16_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณะประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณด้วยลูกแก้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-16_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณด้วยลูกแก้ว
Download
ปกิณกะธรรม : คำครู “เรายังเลวอยู่”
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-16_ปกิณกะธรรม_คำครู “เรายังเลวอยู่”

๑๑ มกราคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-11_เทศน์_ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘