ฟังธรรม๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : สร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-22_ปกิณกะธรรม_สร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติตามพระสอนอย่างจริงจังจึงจะถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-22_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติตามพระสอนอย่างจริงจังจึงจะถึงมรรคผล
Download
2015-11-22_ปกิณกะธรรม_การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-22_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
2015-11-21_เทศน์_การปฏิบัติเพื่อมรรคผล เมื่อมีภาระร่างกาย
Download
2015-11-21_ปกิณกะธรรม_จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
Download
2015-11-21_ปกิณกะธรรม_การตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระหาประมาณมิได้
Download
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_ให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี
Download
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_ปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_เทศน์_การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ถึงความพร้อมทั้งกายและจิต จึงจะเกิดมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_ปกิณกะธรรม_ถึงความพร้อมทั้งกายและจิต จึงจะเกิดมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_ปกิณกะธรรม_ปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
2015-11-07_เทศน์_กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_การถวายทานกับผู้ที่มีคุณ
Download
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_มีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด
Download
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_ไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง