ฟังธรรม๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-19_เทศน์_ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-19_ปกิณกะธรรม_การถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การละภาระของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-19_ปกิณกะธรรม_การละภาระของจิต
Download
กรรมฐาน : การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-19_กรรมฐาน_การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-19_ปกิณกะธรรม_การบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_ปกิณกะธรรม_การบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความอยากกับความปรารถนามรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_ตอบปัญหาธรรม_ความอยากกับความปรารถนามรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
Download
กรรมฐาน : การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_กรรมฐาน_การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_เทศน์_ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ
Download
ปกิณกะธรรม : ปัจฉิมโอวาท สังขารเป็นของไม่เที่ยง จงอย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_ปกิณกะธรรม_ปัจฉิมโอวาท สังขารเป็นของไม่เที่ยง จงอย่าประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกขเวทนาอันมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_ปกิณกะธรรม_ทุกขเวทนาอันมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
2014-10-11_เทศน์_การมองเห็นกายไม่ใช่เราเป็นของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญธรรมของสมณเพศ และจิตขันธ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_ปกิณกะธรรม_การเจริญธรรมของสมณเพศ และจิตขันธ์
Download
ปกิณกะธรรม : คนมีเมตตามากอายุจะยืนยาว และมรรคผลได้เร็วกว่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_ปกิณกะธรรม_คนมีเมตตามากอายุจะยืนยาว และมรรคผลได้เร็วกว่า
Download
2014-10-11_กรรมฐาน_การปฏิบัติด้วยอารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นรากฐานพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นรากฐานพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การตำหนิบุคคลอื่น และวางอารมณ์ในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_ปกิณกะธรรม_การตำหนิบุคคลอื่น และวางอารมณ์ในโลกธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : ที่มาของพระคาถาสัมปจิตฉามิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_ปกิณกะธรรม_ที่มาของพระคาถาสัมปจิตฉามิ
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธมนต์ถวายพระราชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_ปกิณกะธรรม_พุทธมนต์ถวายพระราชา
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลขึ้นอยู่กับวาระบุญให้ผล และการสงเคราะห์วัดในบุญกฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_ปกิณกะธรรม_มรรคผลขึ้นอยู่กับวาระบุญให้ผล และการสงเคราะห์วัดในบุญกฐินทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจปฏิบัติอย่าได้ลังเลสงสัยในคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจปฏิบัติอย่าได้ลังเลสงสัยในคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_เทศน์_การทำกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การนำพาบิดามารดาเข้าสู่ทางธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_ปกิณกะธรรม_การนำพาบิดามารดาเข้าสู่ทางธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การขอขมาด้วยการน้อมใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_ปกิณกะธรรม_การขอขมาด้วยการน้อมใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : วัตรปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_ปกิณกะธรรม_วัตรปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสัมมาสมาธิ ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติสัมมาสมาธิ ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗