ฟังธรรม๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
Download
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
2017-12-10_เทศน์_ความยินดีในพระพุทธศาสนาทำได้ยากต้องอาศัยความศรัทธา

๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
2017-12-09_ปกิณกะธรรม_การเห็นทุกข์ของท่านจิตโต

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-08_ปกิณกะธรรม_แนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-08_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-07_ปกิณกะธรรม_ผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ
Download
2017-12-07_นิทาน_เทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา
Download
2017-12-07_ปกิณกะธรรม_เจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-06_ปกิณกะธรรม_เมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕
Download
2017-12-06_นิทาน_จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
Download
ปกิณกะธรรม : การอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-06_ปกิณกะธรรม_การอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล