ฟังธรรม๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความสงบต่อการไม่มีร่างกายด้วยความเพียรและอดทน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-28_เทศน์_ความสงบต่อการไม่มีร่างกายด้วยความเพียรและอดทน

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๓ จบ และคาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-22_ปกิณกะธรรม_สวดอิติปิโส ๓ จบ และคาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
ปกิณกะธรรม : การรู้ความจริงให้ครบและยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-22_ปกิณกะธรรม_การรู้ความจริงให้ครบและยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ในการสร้างพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-22_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ในการสร้างพระ
Download
ปกิณกะธรรม : พระธรรมวินัยและการปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-22_ปกิณกะธรรม_พระธรรมวินัยและการปฏิบัติของสมณเพศ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
2015-03-21_ปกิณกะธรรม_จิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การไม่คบคนพาล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-15_ปกิณกะธรรม_การไม่คบคนพาล
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกจิตให้ทรงอยู่ในศีลกรรมบถ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-15_ปกิณกะธรรม_การฝึกจิตให้ทรงอยู่ในศีลกรรมบถ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในการปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-15_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในการปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-15_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับกฎธรรมดาต้องอาศัยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-15_ปกิณกะธรรม_การยอมรับกฎธรรมดาต้องอาศัยกำลังใจ

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
2015-03-14_กรรมฐาน_การใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากผัสสะเสมอ

๘ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
ตอบปัญหาธรรม : จิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-08_ตอบปัญหาธรรม_จิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-08_ปกิณกะธรรม_จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้