ฟังธรรม๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-26_ปกิณกะธรรม_การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
2015-07-25_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญตัณหาความอยาก
Download
2015-07-25_ปกิณกะธรรม_ศีลกรรมบถเป็นที่วางของจิตเมื่อมีอารมณ์เบื่อ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ผลการปฏิบัติไม่คืบหน้าเพราะไม่รู้จักตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-19_ปกิณกะธรรม_ผลการปฏิบัติไม่คืบหน้าเพราะไม่รู้จักตัวเอง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
2015-07-18_ปกิณกะธรรม_การพิจารณากาย จิต ผู้รู้
Download
2015-07-18_ปกิณกะธรรม_ผลอภิญญาสมาบัติขึ้นกับความพอใจ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_เทศน์_บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า
Download
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_การถึงผลในการปฏิบัติ
Download
2015-07-12_คุยก่อนกรรมฐาน_อารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_การสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : โทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_โทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
2015-07-11_คุยก่อนกรรมฐาน_อารมณ์ฉลาดแบบพุทธจริต