ฟังธรรม๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_เทศน์_อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตัวเองไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตัวเองไว้เสมอ

๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-30_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-04-30_ปกิณกะธรรม_พิจารณาสาระมีหรือไม่ต้องใช้สมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าทำดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-30_ปกิณกะธรรม_อย่าทำดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าดี
Download
2016-04-30_กรรมฐาน_การทำจิตให้ผ่องใสเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีเพื่อถวายบูชาบูรพกษัตริย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-30_ปกิณกะธรรม_การทำความดีเพื่อถวายบูชาบูรพกษัตริย์
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-30_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร

๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-24_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-04-24_เทศน์_วิชชาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-24_ปกิณกะธรรม_การถวายทานให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-24_ปกิณกะธรรม_ผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา
Download
2016-04-24_ปกิณกะธรรม_มรรคผลต้องมีทานศีลและภาวนาเป็นฐาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-24_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๒๓ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-23_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-04-23_เทศน์_สังคหวัตถุเป็นอารมณ์ของพระอริยะ
Download
2016-04-23_ปกิณกะธรรม_บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฎิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-23_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร

๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-17_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-04-17_เทศน์_เจริญเมตตาตัวเองและผู้อื่นเสมอกัน
Download
2016-04-17_ปกิณกะธรรม_การฝึกจิตไปนิพพานเป็นอารมณ์
Download
2016-04-17_ปกิณกะธรรม_หลักปฏิบัติมโนมยิทธิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

๑๖ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-16_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าไปนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-16_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าไปนิพพานได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-16_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-04-16_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการทำความดี