ฟังธรรม๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-03_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
2015-06-30_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่ผู้ตั้งใจบวชพระ

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญให้ดีก่อนจึงค่อยทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-28_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญให้ดีก่อนจึงค่อยทำ
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-28_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-28_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานผลของทาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-28_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : การบรรลุมรรคผลเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-28_ปกิณกะธรรม_การบรรลุมรรคผลเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
2015-06-27_คุยก่อนกรรมฐาน_การทบทวนข้อปฏิบัติ
Download
2015-06-27_ปกิณกะธรรม_การนำปฎิเวธมาปฏิบัติผลไม่เกิด
Download
2015-06-27_ปกิณกะธรรม_โลกนี้จะหาความสุขได้ยาก
Download
2015-06-27_ปกิณกะธรรม_อภิญญาสมาบัติครั้งที่ ๓ การชนะความกลัว

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บารมี ๑๐ ของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-21_ปกิณกะธรรม_บารมี ๑๐ ของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-21_ปกิณกะธรรม_ทำความดีบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘