ฟังธรรม๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
Download
2017-07-16_เทศน์_ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
Download
2017-07-16_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
Download
2017-07-16_นิทาน_การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
Download
2017-07-15_เทศน์_ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Download
2017-07-15_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
Download
2017-07-15_กรรมฐาน_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้พ้นทุกข์

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-14_ปกิณกะธรรม_การบวชต้องตั้งใจบวชเพื่อคนที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
Download
2017-07-14_ปกิณกะธรรม_การตั้งสัจจะในการอธิษฐาน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
Download
เทศน์ : ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_เทศน์_ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
Download
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ร่างกายเป็นรังของโรค
Download
2017-07-10_กรรมฐาน_การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_มิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม
Download
2017-07-09_เทศน์_บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา
Download
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_ไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
Download
2017-07-08_เทศน์_คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
Download
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
2017-07-08_กรรมฐาน_ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ