ฟังธรรม๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-16_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2016-10-16_ปกิณกะธรรม_ไม่มีสิ่งใดที่จะให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า
Download
2016-10-16_ปกิณกะธรรม_พระราชา ผู้ที่ทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้โดยยาก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
Download
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
Download
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
Download
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_ระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
2016-10-14_ปกิณกะธรรม_พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2016-10-09_เทศน์_การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
Download
2016-10-09_ปกิณกะธรรม_ข้อธรรมเป็นไปตามจริตของผู้ปฏิบัติ
Download
2016-10-09_ปกิณกะธรรม_มรรคผลไม่เกิดจากการไม่ระวังกายวาจาใจ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : การสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_ปกิณกะธรรม_การสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา
Download
2016-10-08_กรรมฐาน_พระกรรมฐานเพื่อปฏิบัติ
Download
2016-10-08_ปกิณกะธรรม_ผู้ละมานะย่อมเข้าถึงธรรมได้ง่าย

๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2016-10-02_เทศน์_ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ
Download
2016-10-02_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารสี่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙