ฟังธรรม๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_ปกิณกะธรรม_การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
เทศน์ : การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวก ในพระพุทธศาสนาได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_เทศน์_การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวก ในพระพุทธศาสนาได้

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_เทศน์_พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การมองเห็นความจริงให้ครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_การมองเห็นความจริงให้ครบ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_กรรมฐาน_การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การถวายสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความพลัดพรากเสียใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ตอบปัญหาธรรม_ความพลัดพรากเสียใจ
Download
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การทำกำลังใจและผล การรักษาศีล ๘
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
Download
ปกิณกะธรรม : การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_เทศน์_การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_ปกิณกะธรรม_ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
Download
กรรมฐาน : จิตกสิณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_กรรมฐาน_จิตกสิณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
ตอบปัญหาธรรม : ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ตอบปัญหาธรรม_ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา
Download
ปกิณกะธรรม : การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน
Download
2014-11-08_กรรมฐาน_การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗