ฟังธรรม๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
2016-07-19_เทศน์_พุทธานุสสติเป็นอารมณ์ ในวันอาสาฬหบูชา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : บุคคลใดมีศีลกรรมบถ ๑๐ ครองใจจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_เทศน์_บุคคลใดมีศีลกรรมบถ ๑๐ ครองใจจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : พึงทำอารมณ์ให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานก่อนถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_ปกิณกะธรรม_พึงทำอารมณ์ให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานก่อนถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ ละตัณหาจึงจะเกิดความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_ปกิณกะธรรม_ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ ละตัณหาจึงจะเกิดความสุข

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-17_เทศน์_ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
2016-07-17_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่ไปนิพพานได้ต้องมีกำลังใจเต็มในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงจาคานุสสติเป็นอารมณ์ทำให้สติสมบูรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-17_ปกิณกะธรรม_การทรงจาคานุสสติเป็นอารมณ์ทำให้สติสมบูรณ์
Download
2016-07-17_ปกิณกะธรรม_การทำบุญที่ทำให้เกิดปัญญา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยอารมณ์ปล่อยคือไม่ติดในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-16_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยอารมณ์ปล่อยคือไม่ติดในโลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีในเวลาที่เหมาะสมจึงจะไม่เกิดโทษ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-16_ปกิณกะธรรม_ทำความดีในเวลาที่เหมาะสมจึงจะไม่เกิดโทษ
Download
2016-07-16_ปกิณกะธรรม_พึงใช้ผลของสมาธิเพื่อละความชั่ว

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-07-10_เทศน์_การยอมรับกฎธรรมดาด้วยการรักษาศีล
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : การสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_การสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_พึงสอนจิตให้เข้าใจความจริงตามพระ