ฟังธรรม๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_เทศน์_ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
Download
2016-06-26_ปกิณกะธรรม_ปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_คุยก่อนกรรมฐาน_การเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_เทศน์_จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : พึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_พึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : การทำทานในเขตพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_การทำทานในเขตพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_การถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
2016-06-24_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดศรัทธาภิรม
Download
2016-06-24_ปกิณกะธรรม_กำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-19_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-19_เทศน์_กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา
Download
2016-06-19_ปกิณกะธรรม_มโนกรรมสำหรับนิพพาน
Download
2016-06-19_ปกิณกะธรรม_การวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า
Download
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_ข้อธรรมจะเกิดต้องอาศัยสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-18_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-12_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-06-12_เทศน์_พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่พึ่งของเรา
Download
2016-06-12_ปกิณกะธรรม_อกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า
Download
2016-06-12_คุยก่อนกรรมฐาน_ไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด
Download
2016-06-12_ปกิณกะธรรม_อารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙