ฟังธรรม๒๘ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การละความยินดีพอใจในร่างกายอันเป็นรังของโรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-28_เทศน์_การละความยินดีพอใจในร่างกายอันเป็นรังของโรค
Download
กรรมฐาน : ฝึกใจให้มีพรหมวิหาร ๔ เป็นนิจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-28_กรรมฐาน_ฝึกใจให้มีพรหมวิหาร ๔ เป็นนิจ

๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การยอมรับสิ่งที่ทำมาด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-27_เทศน์_การยอมรับสิ่งที่ทำมาด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : สมณเพศที่น่าศรัทธามีวิบากกรรมเป็นทางเดินเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-27_ปกิณกะธรรม_สมณเพศที่น่าศรัทธามีวิบากกรรมเป็นทางเดินเสมอ

๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_เทศน์_การศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้สงบดีแล้วจะเห็นความชั่วตัวเองละเอียดขึ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_ปกิณกะธรรม_ผู้สงบดีแล้วจะเห็นความชั่วตัวเองละเอียดขึ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การให้แบบพรหมวิหาร ๔ ผลบุญจะเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_ปกิณกะธรรม_การให้แบบพรหมวิหาร ๔ ผลบุญจะเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : ละอารมณ์พอใจ ไม่พอใจ ด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_ปกิณกะธรรม_ละอารมณ์พอใจ ไม่พอใจ ด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ความสุข
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

Download
2014-09-20_เทศน์_ปัญญาญาณเพื่อหลุดพ้น ด้วยการละความโลภ โกรธ หลง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การยอมรับความจริงและระงับความชั่วในจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_เทศน์_การยอมรับความจริงและระงับความชั่วในจิต
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติด้วยการนึกถึงและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติด้วยการนึกถึงและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ตอบปัญหาธรรม : พรหมวิหาร ๔ ในการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ตอบปัญหาธรรม_พรหมวิหาร ๔ ในการรักษาศีล
Download
กรรมฐาน : การคุยกับใจตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_กรรมฐาน_การคุยกับใจตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : มานะเป็นตัวกั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ปกิณกะธรรม_มานะเป็นตัวกั้นมรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การว่างอารมณ์ก่อนตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ปกิณกะธรรม_การว่างอารมณ์ก่อนตาย
Download
ตอบปัญหาธรรม : ผลการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ตอบปัญหาธรรม_ผลการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗