ฟังธรรม๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-02-19_เทศน์_นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ
Download
2017-02-19_กรรมฐาน_นิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย
Download
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_มรรคผลอยู่ที่การปฏิบัติ
Download
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-18_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-18_เทศน์_บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
2017-02-18_กรรมฐาน_ละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
2017-02-17_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
Download
2017-02-17_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาการปฏิบัติของพระ

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_เทศน์_พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้
Download
กรรมฐาน : การละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_กรรมฐาน_การละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-12_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-02-12_กรรมฐาน_อย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
Download
2017-02-12_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง
Download
2017-02-12_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติของสมณเพศ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญพรหมวิหาร ๔ ให้ครบก่อนทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_กรรมฐาน_ใคร่ครวญพรหมวิหาร ๔ ให้ครบก่อนทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา
Download
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_เจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป
Download
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป
Download
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พรในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : โอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_โอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ