ฟังธรรม๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การติดความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-20_ปกิณกะธรรม_การติดความสุข
Download
เทศน์ : การมองความจริงให้ครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-20_เทศน์_การมองความจริงให้ครบ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำทานด้วยอารมณ์ปล่อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-20_ปกิณกะธรรม_การทำทานด้วยอารมณ์ปล่อย
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่มีร่างกายเป็นสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-20_ปกิณกะธรรม_การไม่มีร่างกายเป็นสุข
Download
กรรมฐาน : การดับความโลภ โกรธ หลงด้วยมรณานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-20_กรรมฐาน_การดับความโลภ โกรธ หลงด้วยมรณานุสสติ
Download
พระเมตตาพร : ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-20_พระเมตตาพร_๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

๑๙ เมษายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความสุขเกิดจากจิตมีเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-19_เทศน์_ความสุขเกิดจากจิตมีเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ให้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-19_ปกิณกะธรรม_ผู้ให้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น
Download
นิทาน : ว่าที่พระราชาผู้เห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-19_นิทาน_ว่าที่พระราชาผู้เห็นความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานร่วมกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-19_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานร่วมกัน
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายสังฆทานให้ถึงผู้รับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-19_ปกิณกะธรรม_การถวายสังฆทานให้ถึงผู้รับ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗

๑๕ เมษายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำจิตให้บริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-15_เทศน์_การทำจิตให้บริสุทธิ์
Download
ตอบปัญหาธรรม : ละความชั่วเพื่อรู้จักกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-15_ตอบปัญหาธรรม_ละความชั่วเพื่อรู้จักกตัญญู
Download
ตอบปัญหาธรรม : ตัณหาเกิดจากการยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-15_ตอบปัญหาธรรม_ตัณหาเกิดจากการยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : พ่อแม่คือเนื้อนาบุญของลูก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-15_ปกิณกะธรรม_พ่อแม่คือเนื้อนาบุญของลูก
Download
นิทาน : ช่างแกะสลักผู้นึกถึงความสุขของผู้รับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-15_นิทาน_ช่างแกะสลักผู้นึกถึงความสุขของผู้รับ
Download
กรรมฐาน : การละความพอใจและยินดีในร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-15_กรรมฐาน_การละความพอใจและยินดีในร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกสิ่งเกิดจากกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-15_ปกิณกะธรรม_ทุกสิ่งเกิดจากกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระนิพพานชั่วขณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-15_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระนิพพานชั่วขณะ
Download
พระเมตตาพร : ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-15_พระเมตตาพร_๑๕ เมษายน ๒๕๕๗

๑๔ เมษายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การเห็นคุณของทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-14_เทศน์_การเห็นคุณของทาน ศีล ภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีเพื่อตัวเราเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-14_ปกิณกะธรรม_การทำความดีเพื่อตัวเราเอง
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตบวงสรวงผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตบวงสรวงผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : พระพุทธศาสนาเป็นของสำคัญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-14_ปกิณกะธรรม_พระพุทธศาสนาเป็นของสำคัญ

๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิตในวันสงกรานต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงอธิษฐานจิตในวันสงกรานต์
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตในการสะเดาะเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตในการสะเดาะเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อคนปฎิบัติแล้วยังไปพระนิพพานไม่ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_เมื่อคนปฎิบัติแล้วยังไปพระนิพพานไม่ได้
Download
ปกิณกะธรรม : การอยู่ด้วยการไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_การอยู่ด้วยการไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลดูที่จิตสงบเมื่อมีสิ่งกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_มรรคผลดูที่จิตสงบเมื่อมีสิ่งกระทบ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

๑๒ เมษายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การเพ่งโทษตัวเองเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_เทศน์_การเพ่งโทษตัวเองเสมอ
Download
นิทาน : เด็กผู้มีความเมตตามิอยากให้ใครเดือดร้อนเพราะตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_นิทาน_เด็กผู้มีความเมตตามิอยากให้ใครเดือดร้อนเพราะตน
Download
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_ปกิณกะธรรม_การปรามาสพระพุทธเจ้า
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเป็นโรคร้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_ตอบปัญหาธรรม_การเป็นโรคร้าย
Download
ปกิณกะธรรม : การมีมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_ปกิณกะธรรม_การมีมานะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗