ฟังธรรม๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ธรรมของพระและฆราวาส
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-16_เสียงธรรม_ธรรมของพระและฆราวาส
Download
เสียงธรรม : สนทนาเรื่องมานะ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-16_เสียงธรรม_สนทนาเรื่องมานะ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-16_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : พรที่ให้กันไม่ได้คือศรัทธา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-15_เสียงธรรม_พรที่ให้กันไม่ได้คือศรัทธา
Download
เสียงธรรม : ท่องเที่ยวในไตรภูมิ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-15_เสียงธรรม_ท่องเที่ยวในไตรภูมิ

๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เพราะความรู้น้อยเป็นเหตุ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-09_เสียงธรรม_เพราะความรู้น้อยเป็นเหตุ
Download
เสียงธรรม : ผลของบุญ เหตุของบาป
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-09_เสียงธรรม_ผลของบุญ เหตุของบาป
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-09_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ หยุด เราจึงตามท่านทัน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-08_เสียงธรรม_เทศน์ หยุด เราจึงตามท่านทัน
Download
เสียงธรรม : เรื่อง กรรม
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-08_เสียงธรรม_เรื่อง กรรม

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : คุยกับหลวงน้าหมอ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-03_เสียงธรรม_คุยกับหลวงน้าหมอ
Download
เสียงธรรม : สนทนาการปฏิบัติ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-03_เสียงธรรม_สนทนาการปฏิบัติ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-03_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ เรามีเพราะเราทำไว้
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-02_เสียงธรรม_เทศน์ เรามีเพราะเราทำไว้