ฟังธรรม๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-30_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ
Download
2015-08-30_นิทาน_อุปาทานพาเกิด มีแต่คำสั่งสอนของพระเท่านั้นจึงหยุดเกิด

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
2015-08-29_เทศน์_การไม่ประมาทในชีวิตไม่เห็นความสุขใดในโลก
Download
2015-08-29_คุยก่อนกรรมฐาน_จิตมีสภาพจำ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เป็นสาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-29_ปกิณกะธรรม_ผู้เป็นสาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
2015-08-23_เทศน์_การปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามทางเฉพาะตน
Download
2015-08-23_ปกิณกะธรรม_การทำความดีแลกด้วยชีวิตเป็นปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-23_ปกิณกะธรรม_การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความรู้ที่เข้าถึงการหลุดพ้นเป็นความรู้จากพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-22_เทศน์_ความรู้ที่เข้าถึงการหลุดพ้นเป็นความรู้จากพระพุทธเจ้า
Download
ตอบปัญหาธรรม : การวางอารมณ์ในการไม่ได้มาปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-22_ตอบปัญหาธรรม_การวางอารมณ์ในการไม่ได้มาปฏิบัติ
Download
2015-08-22_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณะประโยชน์ต้องมีความศรัทธา
Download
2015-08-22_ปกิณกะธรรม_สมาธิจริงต้องเห็นความจริง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-17_ปกิณกะธรรม_การบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า