ฟังธรรม๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การปฎิบัติที่ได้ผล ต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-14_เทศน์_การปฎิบัติที่ได้ผล ต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-13_ปกิณกะธรรม_การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-13_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย
Download
2014-12-13_ปกิณกะธรรม_เหตุจากใจคิดชั่ว ร่างกายเป็นผล

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-12_เทศน์_ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-12_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อมรรคผลมิใช่หวังผลตอบแทน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-11_ปกิณกะธรรม_ทำความดีเพื่อมรรคผลมิใช่หวังผลตอบแทน
Download
ปกิณกะธรรม : ละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-11_ปกิณกะธรรม_ละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบ ย่อมไม่มี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-10_เทศน์_ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบ ย่อมไม่มี

๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : บุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-09_ปกิณกะธรรม_บุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต
Download
ปกิณกะธรรม : มานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-09_ปกิณกะธรรม_มานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ