ข้อคิดจากพระ


Play
กรรมฐาน : กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
Download
กรรมฐาน : กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_กรรมฐาน_กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
Play
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
Play
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_เทศน์_ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
Play
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_ปกิณกะธรรม_การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ
Play
ปกิณกะธรรม : นิสัยของสมณะ
Download
ปกิณกะธรรม : นิสัยของสมณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_ปกิณกะธรรม_นิสัยของสมณะ
Play
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล
Play
ปกิณกะธรรม : การถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_ปกิณกะธรรม_การถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ
Play
กรรมฐาน : ปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า
Download
กรรมฐาน : ปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_กรรมฐาน_ปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า
Play
ปกิณกะธรรม : ระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_ปกิณกะธรรม_ระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ
Play
เทศน์ : ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_เทศน์_ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย