ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
Play
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย
Play
ปกิณกะธรรม : การผูกพันด้วยความดีของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การผูกพันด้วยความดีของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_ปกิณกะธรรม_การผูกพันด้วยความดีของเรา
Play
เทศน์ : ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
เทศน์ : ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_เทศน์_ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Play
ปกิณกะธรรม : การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_ปกิณกะธรรม_การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว
Play
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์
Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-19_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์
Play
ปกิณกะธรรม : ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
Play
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Play
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์