ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : บูชาสิ่งที่ควรบูชา
Download
เสียงธรรม : บูชาสิ่งที่ควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-07-14_เสียงธรรม_บูชาสิ่งที่ควรบูชา
Play
เสียงธรรม : สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญา
Download
เสียงธรรม : สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-07-14_เสียงธรรม_สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญา
Play
เสียงธรรม : อารมณ์ใจของพระอริยเจ้า
Download
เสียงธรรม : อารมณ์ใจของพระอริยเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-07-13_เสียงธรรม_อารมณ์ใจของพระอริยเจ้า
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ที่พึ่งคือตัวเรา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ที่พึ่งคือตัวเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-07-13_เสียงธรรม_เทศน์ ที่พึ่งคือตัวเรา
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ขาดอธิษฐานบารมี
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ขาดอธิษฐานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-07-07_เสียงธรรม_เทศน์ ขาดอธิษฐานบารมี
Play
เสียงธรรม : ขาดเมตตา สมาธิลดตัว
Download
เสียงธรรม : ขาดเมตตา สมาธิลดตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-07-07_เสียงธรรม_ขาดเมตตา สมาธิลดตัว
Play
เสียงธรรม : สุข ทุกข์ เป็นของไม่แน่นอน
Download
เสียงธรรม : สุข ทุกข์ เป็นของไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-07-06_เสียงธรรม_สุข ทุกข์ เป็นของไม่แน่นอน
Play
เสียงธรรม : สัมมาสมาธิ
Download
เสียงธรรม : สัมมาสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-07-06_เสียงธรรม_สัมมาสมาธิ
Play
เสียงธรรม : เทศน์คุณของศีล
Download
เสียงธรรม : เทศน์คุณของศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-07-04_เสียงธรรม_เทศน์คุณของศีล
Play
เสียงธรรม : พรหมวิหาร ๔
Download
เสียงธรรม : พรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-29_เสียงธรรม_พรหมวิหาร ๔