ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-12_ปกิณกะธรรม_การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์
Play
เทศน์ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ
Download
เทศน์ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_เทศน์_ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ
Play
ปกิณกะธรรม : มโนกรรมเป็นเหตุ
Download
ปกิณกะธรรม : มโนกรรมเป็นเหตุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_ปกิณกะธรรม_มโนกรรมเป็นเหตุ
Play
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่มีความศรัทธาแท้ และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่มีความศรัทธาแท้ และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-23_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่มีความศรัทธาแท้ และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น
Play
เทศน์ : ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์
Download
เทศน์ : ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_เทศน์_ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์
Play
ปกิณกะธรรม : การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
Play
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย
Play
ปกิณกะธรรม : การผูกพันด้วยความดีของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การผูกพันด้วยความดีของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_ปกิณกะธรรม_การผูกพันด้วยความดีของเรา
Play
เทศน์ : ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
เทศน์ : ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_เทศน์_ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Play
ปกิณกะธรรม : การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_ปกิณกะธรรม_การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว