เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_เสียงธรรม_งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
Download
เสียงธรรม : ผู้ได้เจริญกรรมฐาน จะระงับทุกข์ทางกายและใจได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_เสียงธรรม_ผู้ได้เจริญกรรมฐาน จะระงับทุกข์ทางกายและใจได้

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-14_เทศน์_โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-21_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙