เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
สนทนา : ตีความคำว่ามานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_สนทนา_ตีความคำว่ามานะ
Download
เสียงธรรม : สุขจากความสงบที่เราทำให้มีได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_เสียงธรรม_สุขจากความสงบที่เราทำให้มีได้
Download
เสียงธรรม : เจริญศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_เสียงธรรม_เจริญศรัทธา
Download
เสียงธรรม : ความไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_เสียงธรรม_ความไม่แน่นอน

๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : คนมีเมตตารับรู้ได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_เสียงธรรม_คนมีเมตตารับรู้ได้ง่าย
Download
เสียงธรรม : ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_เสียงธรรม_ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
Download
เสียงธรรม : ทำอย่างไรจะฝึกทิพจักขุญาณได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_เสียงธรรม_ทำอย่างไรจะฝึกทิพจักขุญาณได้

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_เสียงธรรม_งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
Download
เสียงธรรม : ผู้ได้เจริญกรรมฐาน จะระงับทุกข์ทางกายและใจได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_เสียงธรรม_ผู้ได้เจริญกรรมฐาน จะระงับทุกข์ทางกายและใจได้

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
สนทนา : อารมณ์กระทบใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_สนทนา_อารมณ์กระทบใจ
Download
เสียงธรรม : ยับยั้งใจเมื่อเราติดดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_เสียงธรรม_ยับยั้งใจเมื่อเราติดดี
Download
เสียงธรรม : มโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_เสียงธรรม_มโนมยิทธิ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_เทศน์_ความกตัญญู
Download
เสียงธรรม : เลือกสงบดีกว่าไหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_เสียงธรรม_เลือกสงบดีกว่าไหม
Download
เสียงธรรม : เมตตาให้ตรงทาง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_เสียงธรรม_เมตตาให้ตรงทาง
Download
เสียงธรรม : ผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_เสียงธรรม_ผลของทาน

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-14_เทศน์_โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง