เสียงธรรมรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เจริญศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-03_เสียงธรรม_เจริญศรัทธา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : วางจิตเห็นใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-04_เสียงธรรม_วางจิตเห็นใจ
Download
เสียงธรรม : สุขจากความสงบที่เราทำให้มีได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-04_เสียงธรรม_สุขจากความสงบที่เราทำให้มีได้
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-04_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : ความไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-10_เสียงธรรม_ความไม่แน่นอน

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : คนมีเมตตารับรู้ได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-11_เสียงธรรม_คนมีเมตตารับรู้ได้ง่าย
Download
เสียงธรรม : ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-11_เสียงธรรม_ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : ทำอย่างไรจะฝึกทิพจักขุญาณได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-12_เสียงธรรม_ทำอย่างไรจะฝึกทิพจักขุญาณได้

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : คุยกับหลวงน้าหมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-17_เสียงธรรม_คุยกับหลวงน้าหมอ