เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-03_ปกิณกะธรรม_การระลึกคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-03_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของเหรียญในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-03_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของเหรียญในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : ปรารภความเมตตาของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-03_ปกิณกะธรรม_ปรารภความเมตตาของครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : มงคล ๓๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-03_ปกิณกะธรรม_มงคล ๓๘
Download
ปกิณกะธรรม : ธรรมอันว่างเปล่า ผู้เห็นความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-03_ปกิณกะธรรม_ธรรมอันว่างเปล่า ผู้เห็นความพอใจและยินดี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความสุขเกิดจากความสงบเป็นบรมสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-04_เทศน์_ความสุขเกิดจากความสงบเป็นบรมสุข
Download
ปกิณกะธรรม : สมณเพศต้องมีความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-04_ปกิณกะธรรม_สมณเพศต้องมีความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ประเทศไทย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-04_ปกิณกะธรรม_ประเทศไทย
Download
กรรมฐาน : เรื่องของใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-04_กรรมฐาน_เรื่องของใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-04_ปกิณกะธรรม_ความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์
Download
ตอบปัญหาธรรม : ปัญญาบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-04_ตอบปัญหาธรรม_ปัญญาบารมี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : เทิดทูนวันฉัตรมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-05_ปกิณกะธรรม_เทิดทูนวันฉัตรมงคล
Download
เทศน์ : ไม่มีใครดีกว่ากัน เลวกว่ากัน เสมอกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-05_เทศน์_ไม่มีใครดีกว่ากัน เลวกว่ากัน เสมอกัน
Download
ปกิณกะธรรม : เจตนาเป็นตัวบุญ เจตนาเป็นตัวกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-05_ปกิณกะธรรม_เจตนาเป็นตัวบุญ เจตนาเป็นตัวกรรม
Download
นิทาน : ยักษิณีผู้มากด้วยทิฏฐิและตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-05_นิทาน_ยักษิณีผู้มากด้วยทิฏฐิและตัณหา
Download
กรรมฐาน : การเคร่งครัดในศีลทำให้บุญส่งผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-05_กรรมฐาน_การเคร่งครัดในศีลทำให้บุญส่งผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : หนทางการไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_เทศน์_หนทางการไปพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์หล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์หล่อพระ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การหล่อพระชำระหนี้สงฆ์และคนฉลาด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_ตอบปัญหาธรรม_การหล่อพระชำระหนี้สงฆ์และคนฉลาด
Download
ปกิณกะธรรม : การสังเกตนิมิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_ปกิณกะธรรม_การสังเกตนิมิต
Download
นิทาน : เทวดาสำนึกผิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_นิทาน_เทวดาสำนึกผิด
Download
กรรมฐาน : การฝึกจิตให้มีผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_กรรมฐาน_การฝึกจิตให้มีผล
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่มีสถานที่ใดจะเป็นสุขเท่าจิตสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_ปกิณกะธรรม_ไม่มีสถานที่ใดจะเป็นสุขเท่าจิตสงบ
Download
ปกิณกะธรรม : ตัววัดการตั้งใจมากหรือย่อหย่อน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_ปกิณกะธรรม_ตัววัดการตั้งใจมากหรือย่อหย่อน
Download
ปกิณกะธรรม : การขอความเมตตาจากเหรียญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_ปกิณกะธรรม_การขอความเมตตาจากเหรียญ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : มรรค ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-11_เทศน์_มรรค ๘
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญอยู่ที่เจตนา ไม่ใช่ตัวเงิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-11_ปกิณกะธรรม_การทำบุญอยู่ที่เจตนา ไม่ใช่ตัวเงิน
Download
ปกิณกะธรรม : วิปัสสนูปกิเลส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-11_ปกิณกะธรรม_วิปัสสนูปกิเลส
Download
กรรมฐาน : พุทธานุสสติทำให้ถึงซึ่งนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-11_กรรมฐาน_พุทธานุสสติทำให้ถึงซึ่งนิพพาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การยอมรับความจริงของร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-11_ตอบปัญหาธรรม_การยอมรับความจริงของร่างกาย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การบวงสรวงในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-13_ปกิณกะธรรม_การบวงสรวงในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-13_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาดาวพระเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-13_ปกิณกะธรรม_การบูชาดาวพระเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิจจสมุปบาท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-13_ปกิณกะธรรม_ปฏิจจสมุปบาท
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงวิชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-13_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงวิชา
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่มีอยู่จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-13_ปกิณกะธรรม_การไม่มีอยู่จริง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗