เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การวัดความดีที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-04_ปกิณกะธรรม_การวัดความดีที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การปรารถนาที่จะไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-04_ปกิณกะธรรม_การปรารถนาที่จะไม่เกิด

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : บูชาครูบาอาจารย์ด้วยกำลังใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-05_ปกิณกะธรรม_บูชาครูบาอาจารย์ด้วยกำลังใจในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-05_เทศน์_คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล
Download
กรรมฐาน : หลักปฏิบัติเพื่อการจบกิจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-05_กรรมฐาน_หลักปฏิบัติเพื่อการจบกิจ
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-05_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-05_กรรมฐาน_ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ระวังจิตคิดชั่วจากความพอใจในการทำความดีของตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-05_ปกิณกะธรรม_ระวังจิตคิดชั่วจากความพอใจในการทำความดีของตน

๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_ปกิณกะธรรม_ความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว
Download
เทศน์ : ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_เทศน์_ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระราชินี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระราชินี
Download
กรรมฐาน : ผลของพระกรรมฐานจะพ้นจากนรก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_กรรมฐาน_ผลของพระกรรมฐานจะพ้นจากนรก
Download
ปกิณกะธรรม : การชำระหนี้สงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_ปกิณกะธรรม_การชำระหนี้สงฆ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เพียรฝึกจิตให้พร้อมรับความทุกขเวทนาจากร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-11_ปกิณกะธรรม_เพียรฝึกจิตให้พร้อมรับความทุกขเวทนาจากร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญให้เห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-11_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญให้เห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยย่อมได้รับโอกาสในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-11_ปกิณกะธรรม_ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยย่อมได้รับโอกาสในการทำความดี

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_ปกิณกะธรรม_การทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา
Download
เทศน์ : จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_เทศน์_จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขอันละเอียดจากการเป็นเจ้าภาพบวชพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_ปกิณกะธรรม_ความสุขอันละเอียดจากการเป็นเจ้าภาพบวชพระ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญเพื่อสอนจิตในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_กรรมฐาน_ใคร่ครวญเพื่อสอนจิตในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : วางกำลังใจในการถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_ปกิณกะธรรม_วางกำลังใจในการถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกรักษาจิตให้ต่อเนื่องในทุกสถานที่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_ปกิณกะธรรม_ฝึกรักษาจิตให้ต่อเนื่องในทุกสถานที่
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้เยือกเย็นด้วยการเจริญพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_กรรมฐาน_ทำจิตให้เยือกเย็นด้วยการเจริญพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : พึงปฏิบัติด้วยอารมณ์ปล่อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_ปกิณกะธรรม_พึงปฏิบัติด้วยอารมณ์ปล่อย

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_ปกิณกะธรรม_ทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม
Download
เทศน์ : สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_เทศน์_สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การขวนขวายให้คนได้บวชพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การขวนขวายให้คนได้บวชพระ
Download
กรรมฐาน : การสอนจิตในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_กรรมฐาน_การสอนจิตในห้องพุทธคุณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐