ฟังธรรม๒ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความเศร้าหมองของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_เทศน์_ความเศร้าหมองของจิต
Download
ปกิณกะธรรม : การมีสติตามรู้จิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_ปกิณกะธรรม_การมีสติตามรู้จิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗

๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานต้องทำให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-23_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานต้องทำให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน

๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำทานด้วยจิตมีเมตตากรุณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-22_เทศน์_การทำทานด้วยจิตมีเมตตากรุณา

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา
หมวดธรรม: ขันธ์ ๕, บารมี ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-24_เทศน์_เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-24_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว
หมวดธรรม: บารมี ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว